Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Starość

  starość; nieunikniony efekt procesu starzenia się. w którym procesy biologiczne, psychiczne i społeczne zaczynają oddziaływać względem siebie synergicznie, prowadząc do naruszania równowagi biologicznej i psychicznej bez możliwości przeciwdziałania temu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starość społeczna

  starość społeczna; ograniczenie się jedynie do roli człowieka starego. Istota określenia s. s. wiąże się z definicją roli społecznej przyjętej przez społeczeństwo wobec człowieka starego. S. s. jest ściśle uwarunkowana kulturowo i podlega przemianom wraz ze zmianami w obyczajowości i w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy chronionej

  stanowisko pracy chronionej; indywidualnie dobrane dla inwalidy stanowisko pracy, spełniające warunki pracy chronionej, w zakresie rodzaju pracy, przystosowania i warunków pracy (odpowiednie oświetlenie i temperatura oraz ograniczony stopień zapylenia, hałasu itp.). Stanowisko pracy chronionej organizują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy dla inwalidy

  stanowisko pracy dla inwalidy; odpowiednio dobrane i w miarę potrzeby przystosowane do obniżonej zdolności do pracy i kwalifikacji zawodowych inwalidy, na którym praca nie jest szkodliwa dla jego zdrowia (nie pogłębia inwalidztwa) i pozwala na osiągnięcie przeciętnych wyników produkcyjnych. Ten ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilizator

  stabilizator; kulo-narta: kula łokciowa zakończona krótką płozą narciarską o długości 40 — 45 cm i szerokości 7—8 cm ustabilizowaną odpowiednimi sprężynami. Stosowany przy zjazdach narciarskich osób z amputacją jednostronną kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego lub przy niedowładach jednej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy szczotkarza niewidomego

  stanowisko pracy szczotkarza niewidomego; przeznaczone jest dla inwalidów niewidomych lub niedowidzących z dobrą sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych i jednej kończyny dolnej. Kompletne stanowisko składa się ze stołu podstawowego, dozownicy surowca szczotkarskiego, kolanowego zasobnika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan apalliczny

  stan apalliczny; wywołany uszkodzeniem pnia mózgu stan długotrwałego „zawieszenia" świadomości, obserwowany u chorych z ustępującą śpiączką: pacjent sprawia wrażenie przytomnego, okresowo — śpi lub „czuwa", nie nawiązuje jednak kontaktu z otoczeniem, nie mówi i nie wykonuje żadnych ruchów poza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan oniryczny

  stan oniryczny; rzadko występująca postać -> zespołu katatonicznego. Charakteryzuje się znacznym ograniczeniem celowej aktywności i kontaktu z otoczeniem. Z urywkowych wypowiedzi chorego wynika, że przeżywa on stan zbliżony do marzenia sennego, w którym bierze udział wjakichś wydarzeniach — ucieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan padaczkowy

  stan padaczkowy; napady padaczkowe występujące seriami, jeden po drugim, a chory pomiędzy napadami nie odzyskuje przytomności. Najczęstsze postacie s. p.: uogólniony drgawkowy — występują napady toniczno-kloniczne, duże (grandmat) i napady nieświadomości — co manifestuje się klinicznie stanem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowiska robocze

  stanowiska robocze; część powierzchni produkcyjnej zakładu pracy podporządkowana jednemu robotnikowi lub zespołowi pracowników (brygadzie wyposażonej we wszystkie niezbędne środki do wykonywania pracy). W przemyśle s. r. dzieli się na: a) produkcyjne, pomocnicze i usługowe; b) produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /1 954

  praca w formacie txt

Do góry