Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Staw skokowy protezy kończyny dolnej

  staw skokowy protezy kończyny dolnej; łączy -> stopę protezy kończyny dolnej z częścią goleniową protezy i umożliwia ruchy zginania grzbietowego oraz podeszwowego stopy. Niektóre konstrukcje umożliwiają ruchy pronacji i supinacji. Ruchy stopy kontrolowane są za pomocą amortyzatorów elastycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw barkowy protezy kończyny górnej

  staw barkowy protezy kończyny górnej; łączy ramię i część barkową protezy oraz spełnia funkcje pozwalające na zmianę ustawienia ramienia protezy, stosownie do potrzeb i możliwości rozwiązania. Dotyczy to głównie ustawienia ramienia w zgięciu i wyproście, a w niektórych rozwiązaniach w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereotypie ruchowe

  stereotypie ruchowe; ruchy bezcelowe wykonywane przez osoby z zaburzeniami w zachowaniu, powtarzane i nie mające funkcjonalnego znaczenia. Należą do nich: kiwanie się, kołysanie, podskakiwanie, machanie rękami, obracanie się, potrząsanie głową, rękami itp. S. r. występują u osób upośledzonych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw biodrowy protezy kończyny dolnej

  staw biodrowy protezy kończyny dolnej; sztuczny staw biodrowy przeznaczony do -> protezy całej kończyny dolnej. Łączy część udową protezy z -> koszem biodrowym. W tradycyjnych konstrukcjach zaopatrzony jest w zamek blokujący ruch w wyproście części udowej w celu stworzenia stabilnego podparcia masy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statyczność ciała

  statyczność ciała; stan zrównoważenia danego ciała względem punktu (płaszczyzny) podparcia lub zawieszenia. W odniesieniu do pozycji ciała przy dolnym oporze, gdy OSC znajduje się powyżej punktu podpartego (płaszczyzny podparcia) to s. c. jest wprost proprocjonalna do wielkości masy, wielkości pola...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary człowiek

  stary człowiek; pojęcie niejednoznaczne zarówno w potocznym, jak i naukowym rozumieniu. Według kryterium ekonomicznego — to człowiek, który osiągnął wiek emerytalny. W praktyce społecznej kryterium to funkcjonuje w zasadzie powszechnie, jest ono bowiem najbardziej jednoznaczne. wymierne, a także i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzenie się

  starzenie się; jedna z faz życia. Każda żywa materia podlega temu procesowi i starzejąc zmienia się. S. się może być rozpatrywane w aspektach : biologicznym, społecznym i psychicznym. Zaczyna się w momencie urodzin i kończy z chwilą śmierci. Przejście od dojrzałości do starości jest płynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzy ludzie w Polsce

  starzy ludzie w Polsce; przyjmując, zgodnie ze statystykami ONZ, za kryterium starości wiek kalendarzowy, to jest osiągnięcie 65 roku życia, według danych na rok 1982 było w Polsce 10,1% ludzi starych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat widać stopniowy proces starzenia się społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko rehabilitacyjno-produkcyjne

  stanowisko rehabilitacyjno-produkcyjne; najmniejsza komórka organizacyjna warsztatów rehabilitacji przemysłowej. Biorąc pod uwagę sposób wykonywania pracy, s. r.-p. dzielimy na ręczne i maszynowe. Podziału takiego dokonujemy ze względu na warunki i wymogi organizacyjne oraz charakter wykonywanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko robocze wydzielone

  stanowisko robocze wydzielone; przeznaczone jest dla pracowników o upośledzonej sprawności, typowanych zespołowo przez przemysłową służbę zdrowia i odpowiednich przedstawicieli zakładu pracy. Wyodrębniamy następujące typy: stanowisko r. w. typ I — bez żadnych adaptacji odpowiada normalnym warunkom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /2 195

  praca w formacie txt

Do góry