Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stół-biurko z odchylanym blatem

  stół-biurko z odchylanym blatem; przeznaczony dla osób sprawnych ruchowo, inwalidów z zaburzeniami wzrostu, przykurczami zgięciowymi w stawach łokciowych lub z ograniczoną ruchomością w stawach barkowych. Wysokość biurka jest regulowana (750--870 mm); blat środkowy podnoszony jest pod kątem od 0 do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa wydrążona

  stopa wydrążona; pes e.xcavatus; cechuje się pogłębieniem wydrążenia stopy pomiędzy guzem piętowym a głowami kości śródstopia, z równoczesnym skróceniem tego odcinka. Wada ta jest najczęściej wynikiem zaburzenia równowagi mięśniowej na tle rozwojowych anomalii w dolnym odcinku rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół do prac elektromontażowych

  stół do prac elektromontażowych; przeznaczony dla osób sprawnych ruchowo, inwalidów ze zdrowymi kończynami górnymi, szczególnie inwalidów na wózku (wysokość 800 mm). Wyposażony jest w gniazda wtykowe oraz sygnalizację dopływu prądu; przystosowany do pracy w zakładach zwartych lub w systemie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień swobody

  stopień swobody; pojęcie określające możliwość ruchową ciała wzdłuż lub wokół ortogonalnych (wzajemnie parami prostopadłych) osi tam i z powrotem (nie uwzględnia się zwrotu). Ciało swobodne ma trzy stopnie w ruchu postępowym i trzy w ruchu obrotowym, czyli 6 stopni swobody. Stawy nakładają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół rehabilitacyjny

  stół rehabilitacyjny; o zmiennym kształcie przeznaczony do ćwiczeń terapeutycznych. Tapicerowana płyta stołu składa się z 6 segmentów na czterech osiach, regulowanych niezależnymi wspornikami. Część środkowa przesuwa się w górę i w dół za pomocą śruby pociągowej, pozostałe części są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki społeczne

  stosunki społeczne; unormowane określonymi rolami i wzorami społecznymi wzajemne postawy grup osób, wytworzone w wyniku świadomego, bezpośredniego, trwałego oddziaływania na siebie. S. s. są dla człowieka narzędziem regulacji w środowisku społecznym i otoczeniu biologiczno-społecznym. Pełnią one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stowarzyszenia antropozoficzne

  stowarzyszenia antropozoficzne; organizacje zrzeszające ludzi pragnących swą działalnością społeczną i charytatywną przynieść pomoc jednostkom upośledzonym lub wymagającym opieńki. S. a. prowadzą w wielu krajach zakłady, w których przebywa młodzież lub dorośli upośledzeni umysłowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płaska wrodzona

  stopa płaska wrodzona (pes planovalgus convexus congenitus); występuje jedno- lub obustronnie jako jedyna deformacja lub w zespole innych wad wrodzonych. Może powstać na tle artrogrypozy, mielodysplazji, przykurczu mięśni: trójgłowego łydki, piszczelowego przedniego, zwykle przy osłabieniu mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół-biurko dla osób ze schorzeniami kończyn dolnych

  stół-biurko dla osób ze schorzeniami kończyn dolnych; przeznaczony dla inwalidów z protezami lub ze sztywnymi stawami kolanowymi; podparty jest na trzech nogach bez prawej przedniej podpory. Przystosowany do pracy biurowej, prac montażowych w zakładach zwartych lub w systemie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa

  stopa płasko-koślawa; pes piano-valgus; typowe schorzenie statyczne rozwijające się na tle niestosunku masy ciała do wytrzymałości aparatu mięśniowo-więzadłowego kończyn dolnych. W zależności od stopnia nasilenia zmian patologicznych rozróżnia się cztery okresy schorzenia: 1) niewydolność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt

Do góry