Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Synteza mowy

  synteza mowy; eksperymentalne rekonstruowanie dźwięków mowy za pomocą specjalnie w tym celu opracowanego aparatu (syntetyzatora). S. m. pozwala wyodrębniać poszczególne elementy mowy. które następnie poddaje się szczegółowej analizie, aby lepiej poznać główne determinanty zrozumiałości, barwy itp...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka w pedagogice specjalnej

  systematyka w pedagogice specjalnej; w okresie międzywojennym bazuje na teorii H. Hanselmanna, który wszystkie upośledzenia dzieli na trzy grupy, a mianowicie: zahamowanie i zaburzenia percepcji, asocjacji i ekspresji. Odpowiednio wyróżnia trzy działy pedagogiki specjalnej, tj.: wychowanie jednostek z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System fonologiczny

  system fonologiczny; charakterystyczny dla danego języka zespół cech dźwiękowych, na którym oparty jest fonetyczny kod językowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał w pracy

  sygnał w pracy; z ergonomicznego punktu widzenia jest nośnikiem informacji, wiadomości o stanach rzeczy i zmianach zachodzących na zewnątrz i wewnątrz, np. układu człowiek-maszyna. Sygnałem będzie więc zarówno obraz obserwowanych części maszyny lub obrabianego przedmiotu, spostrzeżony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System integracyjny kształcenia

  system integracyjny kształcenia; polega na włączeniu uczniów odchylonych od normy do zwykłych szkół i placówek oświatowych, aby umożliwić im wzrastanie w środowisku ludzi pełnosprawnych oraz wykształcenie w tym samym co oni zakresie. System i. k. dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sublimacja

  sublimacja; opisywany przez Z. Freuda proces psychiczny, dzięki któremu prymitywniejsze formy zaspokajania popędów są zastępowane wyższymi, bardziej akceptowanymi społecznie. S. traktuje się także jako mechanizm obronny osobowości i reakcję na frustrację, która przyjmuje formy związane z wyższymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane

  stwardnienie rozsiane; sclerosis multiplex, (SM); najczęstsza z chorób demielinizacyjnych, o nie wyjaśnionej etiologii (wiele badań wskazuje na jej autoimmunizacyjny charakter, byc może w przebiegu zakażenia wirusem odry (?), „subwirusem" (?). Klinicznie charakteryzuje się objawami wielo-ogniskowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subrejonizacja

  subrejonizacja; struktura organizacyjna w opiece psychiatrycznej, która pozwala na powiązanie działania lecznictwa otwartego z zamkniętym, mimo obiektywnych trudności związanych ze zbyt dużymi rejonami szpitali psychiatrycznych. Rejon szpitala dzieli się na mniejsze terytoria (subrejony) objęte opieką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie tętnic zarostowe

  stwardnienie tętnic zarostowe; arteriosclerosis obliterans (AO); najczęstsza choroba naczyń obwodowych. W błonie wewnętrznej tętnic odkładają się ciała lipidowe, co powoduje powstawanie wysepkowych zgrubień i naciekowych ognisk. Następuje przerost tkanki łącznej i błony wewnętrznej, tworzą się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surdologia

  surdologia; dziedzina zajmująca się różnymi aspektami zaburzeń słuchu. S. rozwinęła się w związku ze wzrostem zainteresowań głuchotą, jej przyczynami i konsekwencjami. Zainteresowanie to przyczyniło się do podejmowania prac badawczych w tej dziedzinie przez lekarzy, psychologów, pedagogów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt

Do góry