Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Szyny łokciowe protezy kończyny górnej

  szyny łokciowe protezy kończyny górnej; para szyn przegubowych zastępująca staw łokciowy, względnie współpracująca z zachowanym stawem łokciowym i kikutem przedramienia, przeznaczona do protezy kończyny górnej. Łączą przedramię i ramię protezy. Jedna mocowana jest do zewnętrznych ich ścianek od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyna Engelmana

  szyna Engelmana; szyna dźwigniowa stosowana w korekcji stopy końskiej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /72

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpital psychiatryczny — zadania rehabilitacyjne

  szpital psychiatryczny — zadania rehabilitacyjne; stanowi ważne ogniwo w systemie -> psychiatrycznej opieki zdrowotnej, szczególnie w Polsce, gdzie większość łóżek psychiatrycznych znajduje się w dużych szpitalach, a pośrednie formy opieki są dostępne dla niewielkiej liczby chorych. Pobyt w szpitalu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyna naparstkowa Stacka

  szyna naparstkowa Stacka; -> orteza w formie naparstka obejmująca paliczek paznokciowy i przedłużona na paliczek środkowy po stronie grzbietowej, stabilizująca wybiórczo staw międzypaliczkowy dalszy palca ręki. Jest stosowana w leczeniu palca młot-kowatego po uszkodzeniu obwodowego przyczepu mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły zawodowe specjalne

  szkoły zawodowe specjalne; placówki oświatowo-wychowawcze stwarzające młodzieży niepełnosprawnej specjalne warunki do przygotowania się do pracy (zawodu). Aktualnie s. z. specjalne prowadzone są na 2 poziomach: specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie daje kwalifikacje zawodowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla niewidomych

  szkolnictwo dla niewidomych; sięga początkami 1784 r., kiedy to Valentin Hauy założył w Paryżu pierwszą szkołę dla niewidomych. Inicjatywa Hauya pobudziła inne kraje, tak że w ciągu XIX w. szkoły dla niewidomych powstawały w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Czechach i in. Początkowo uczono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie przedzawodowe inwalidów

  szkolenie przedzawodowe inwalidów; wstępna faza -> przygotowania inwalidów do pracy mająca na celu wykształcenie u inwalidy ogólnych form zachowania się w sytuacji pracy, umiejętności i cech osobowości warunkujących wykonywanie pracy. Obejmuje ono wykształcenie umiejętności posługiwania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla przewlekle chorych

  szkolnictwo dla przewlekle chorych; organizowane jest w zakładach leczniczych, tj. szpitalach i sanatoriach, gdzie dziecko przebywa okresowo, a także w zakładach specjalnych podległych MOiW. Zorganizowane formy opieki wychowawczej w zakładach leczniczych pojawiają się w okresie I wojny światowej (Stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie przywarsztatowe inwalidów

  szkolenie przywarsztatowe inwalidów; forma niżej kwalifikowanego -> przygotowania inwalidów do pracy umożliwiająca im opanowanie niezbędnych praktycznych umiejętności do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie dająca formalnych kwalifikacji zawodowych. Zakres tych umiejętności ograniczony jest z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zatrudnienia inwalidów

  system zatrudnienia inwalidów; system nakładający na zwykłe zakłady pracy obowiązek zatrudnienia pewnego procentu (1 - 3%) inwalidów. Regulują to odpowiednie przepisy prawne, które określają równocześnie sankcje w stosunku do zakładów uchylających się od tego obowiązku. System ten stosowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry