Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Środki bhp

  środki bhp; podczas pracy na maszynach stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia. Należą do nich: a) osłony stałe dla części poruszających się w maszynie, nie wymagających częstego dostępu. Do tej grupy zalicza się ekrany przeciwko odpryskom wiórów, osłony przed odłamkami ściernicy szlifierki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłolecznictwo

  światłolecznictwo; dział fizykoterapii wykorzystujący do celów leczniczych oddziaływanie promieniowania podczerwonego widzialnego, słonecznego oraz nadfioletowego. Ś. jest stosowane w terapii wielu schorzeń.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym

  środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym; są z jednej strony analogiczne jak w szkolnictwie normalnym, z drugiej zaś specjalistyczne, zależne od rodzaju i stopnia upośledzenia ucznia. Spełniają one funkcję poznawczą, kształcącą i dydaktyczną. Zalicza się do nich pomoce naukowe służące do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Federacja Głuchych

  Światowa Federacja Głuchych; międzynarodowa organizacja afiliowana przy ONZ, skupiająca narodowe związki głuchych z różnych krajów. Co 4 lata SFG organizuje międzynarodowe kongresy w celu prezentacji dorobku naukowego i wymiany doświadczeń. SFG prowadzi także działalność inicjującą rozmaite...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki sygnalizacyjne

  środki sygnalizacyjne; części składowe stanowisk roboczych współpracujące bezpośrednio z receptorami człowieka. Wiążą się z organami zmysłów: wzrokiem, słuchem, dotykiem, kine-stezją, powonieniem, smakiem itp. Sygnalizacja może być indywidualna, jeśli środki sygnalizacyjne są umieszczone na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świetlanki

  świetlanki; urządzenia do naświetlań promieniowaniem podczerwonym i widzialnym o oddziaływaniu przegrzewającym. Stosuje się świetlanki częściowe, zwane też budką elektryczną lub aparatem Polano lub świetlanki całkowite (Solar) — do kąpieli elektryczno-świetlnej całkowitej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko pracy materialne

  środowisko pracy materialne; całokształt warunków pracy z wyłączeniem czynnika osobowego. Warunki środowiska p. m. jak i jej rodzaj, różnią się dość znacznie w poszczególnych gałęziach przemysłu, a często nawet w ramach tej samej branży. Różnice te wynikają przede wszystkim ze stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślepota

  ślepota; głęboki defekt narządu wzroku charakteryzujący się całkowitym lub prawie całkowitym zniesieniem zdolności widzenia. Przyjęta w 1954 r. przez II Międzynarodowy Kongres Niewidomych w Paryżu definicja określa ślepotę jako: 1) zupełny brak wzroku; 2) resztki wzroku nie przekraczające przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabliczka Braille'a

  tabliczka Braille'a; do pisania wypukłym sześciopunktowym alfabetem Braille'a na specjalnym, grubym, miękkim papierze za pomocą „metalowego nakłuwacza". Składa się z dwóch części połączonych zawiasem (rozkładanych jak zeszyt). Spodnia część tabliczki, na której umieszcza się arkusz papieru, ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko społeczne

  środowisko społeczne; ogół jednostek, kręgów społecznych, grup i zbiorowości oraz te elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej, które pozostają z jednostką we wzajemnych oddziaływaniach. Pojęciem szerszym jest otoczenie, obejmuje elementy trwałe i zmienne zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry