Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Teoria komunikacji

  teoria komunikacji; ogólna teoria funkcjonowania systemu przekazywania informacji, ich kodowania i dekodowania, transmisji i jej zakłóceń. T. k. rozwinęła się pod wpływem poszukiwań technicznych związanych z rozstrzygnięciami strategicznymi podczas II wojny światowej. W praktyce wszystkie kanały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technicy ortopedyczni

  technicy ortopedyczni; pracownicy techniczni wykonujący przedmioty (lub części) zaopatrzenia ortopedycznego. Należą do nich:

  bandażysta ortopedyczny; osoba posiadająca kwalifikacje do wykonania indywidualnych przedmiotów ortopedycznych w zakresie prac krawieckich, rymarskich, kaletniczych, gorseciarskich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria regulacyjna zachowania Tomaszewskiego

  teoria regulacyjna zachowania Tomaszewskiego; ujmuje podstawowe zasady. i formy organizacji i regulacji zachowania, podkreślając zależność zachowania od różnych układów środowiskowych i aktualnej sytuacji, w jakiej się człowiek znajduje. Procesy przywracania stale zakłócanej równowagi, zwane są w tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika w pedagogice specjalnej

  technika w pedagogice specjalnej; zastosowanie technicznych pomocy w procesie usprawniania zwiększa możliwości kompensacyjne i orientacyjne niewidomych i niedowidzących (środki optyczne), wzmacnia dźwięki umożliwiając głuchym i niedosłyszącym wykorzystanie resztek słuchu oraz komunikowanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria społecznego uczenia się

  teoria społecznego uczenia się; opracowana przez amerykańskiego psychologa J. B. Rottera w 1954 r. ujmuje proces uczenia się w kategoriach oczekiwania na sukces lub niepowodzenie, podkreślając, że motywacja jednostki zależy przede wszystkim od uprzednich doświadczeń, od wartości, jaką przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek ciężkości

  środek ciężkości; geometryczny punkt, do którego przyłożona jest wypadkowa siła ciążenia. U człowieka można odpowiednimi metodami mierzyć położenie środków ciężkości poszczególnych członków, np. uda, głowy itp., oraz ogólny środek ciężkości OSC. Położenie OSC zależy od przestrzennego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabliczka do rysowania dla niewidomych

  tabliczka do rysowania dla niewidomych; umożliwia rysowanie lub pisanie znaków wypukłych na folii typu celofan, strapol itp. za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub nakłuwacza używanego do pisania na tabliczkach Braille'a. Tabliczka składa się z cienkiej płytki pilśniowej wyklejonej warstwą gumy o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko społeczne dziecka niepełnosprawnego

  środowisko społeczne dziecka niepełnosprawnego; zespół czynników kształtujących rozwój i przystosowanie do życia wśród innych, odgrywający istotną rolę w procesie rehabilitacji. Wszelkie warunki ograniczające wpływy pedagogiczne i społeczne środowiska, w jakim wzrasta dziecko, nasilają swe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek leczniczo-zabezpieczający

  środek leczniczo-zabezpieczający; określenie stosowane w nomenklaturze prawno-sądowej; oznacza umieszczenie w szpitalu lub w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji sądu. Ma on chronić społeczeństwo przed działaniami osób, które dopuściły się czynów przestępczych w stanie niepoczytalności lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia rzeczowe

  świadczenia rzeczowe; w rehabilitacji są dwojakiego rodzaju świadczenia: w naturze i pieniężne. Do pierwszych zalicza się bezpłatne usługi lecznicze (objęte jest nimi ponad 99,0% naszego społeczeństwa), protezowanie, przysposobienie zawodowe osób o niepełnej zdolności do pracy, a także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 095

  praca w formacie txt

Do góry