Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Transwestytyzm (transwestyzm)

  transwestytyzm (transwestyzm); skłonność do ubierania się w sposób typowy dla płci odmiennej. T. łączy się często z tendencją do perwersji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torowanie nerwowo-mięśniowe

  torowanie nerwowo-mięśniowe; posługiwanie się w technice ćwiczeń leczniczych różnorakimi bodźcami bezwarunkowymi (skórnymi, kinestetycz-nymi, zmysłowymi), mające na celu wywołanie zjawiska obniżenia progu pobudliwości międzysynaptycznej u-kładu ruchowego przez sumowanie pobudzeń podprogowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tulejka udowa

  tulejka udowa; element konstrukcyjny protezy goleni połączony z jej częścią goleniową za pomocą szyn zaopatrzonych w przeguby stawu kolanowego. Uczestniczy w podparciu masy ciała i stanowi rodzaj -> zawieszenia protezy kończyny dolnej, mocującego protezę nad kłykciami uda. Zaopatrzona w -> półkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening

  trening; termin stosowany w fizjologii pracy, oznaczający działalność stymulującą funkcjonalne bądź morfologiczne zmiany adaptacyjne organizmu. W sporcie — systematyczne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem trenera, mające na celu uzyskanie maksymalnej sprawności w uprawianej dyscyplinie sportu. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tor przeszkód dla niewidomych

  tor przeszkód dla niewidomych; zestaw kilku ćwiczeń, których celem jest wykazanie przez niewidomych sprawności w poruszaniu się w różnych warunkach, umiejętności radzenia sobie przy pokonywaniu przeszkód, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Tor p. n. nie jest klasyczną konkurencją sportową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening autogenny

  trening autogenny; program ćwiczeń relaksacyjnych opracowany przez niemieckiego lekarza J. Schultza (1959), polegający na sugestywnym oddziaływaniu wyobraźni w celu doprowadzenia do wytworzenia rozluźnienia mięśni i poczucia wypoczywania. Osoby praktykujące t. a. opanowują kontrolę własnego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu

  trafność testu; wartość diagnostyczna określająca, czy dana metoda rzeczywiście mierzy cechę, o którą w badaniu chodzi. Dla dokonania oceny t.t. przeprowadza się obliczenia współczynnika trafności, pozwalającego ocenić, czy dany test jest pod względem swej trafności zbliżony do innych metod, o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening interpersonalny

  trening interpersonalny; metoda oddziaływania psychologicznego, której celem jest optymalizacja kontaktów z innymi ludźmi, mająca znaczenie psychoterapeutyczne. T. i. prowadzony jest według zasad opartych na wiodących koncepcjach psychologicznych. Wykorzystywane są przy t. i. spontaniczne skłonności do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transfer

  transfer; wpływ uprzednio wyuczonego materiału na aktualnie przyswajany. Wyróżnia się t. pozytywny — w przypadku dodatniego wpływu, lub t. ujemny — w sytuacji odwrotnej. W warunkowaniu klasycznym generalizacja bodźca odpowiada t. pozytywnemu. Zjawisko t. wykorzystywane jest w procesie rehabilitacji podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening leczniczy

  trening leczniczy; metoda zapobiegająca niekorzystnym zmianom czynnościowym, wyrównująca zaistniałe braki i stwarzająca odpowiednie warunki do adaptacji środowiskowej opierająca się na systematycznych ćwiczeniach i wykorzystaniu zjawisk kompensacji i regeneracji. Zmiany te to obniżenie zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt

Do góry