Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FAUST

  (Ok. 1480 - 1540). Johann Faust. Filozof, alchemik, lekarz,czarnoksiężnik. Studiował m.in. magię i sztuki czarnoksięskie wKrakowie. Bohater wielu dzieł literackich i mitu o pakcie zawartym zdiabłem, któremu ofiarowuje duszę w zamian za wiedzę, panowanie imożność użycia świata. To w jego usta J.Goethe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOTELEPATIA

  Zaobserwowane i opisane w literaturze naukowej zjawisko reagowaniaroślin na sygnały pochodzące od ludzi, zwierząt oraz od innych roślin.Stwierdzono, że roślina nie tylko reaguje na stan psychiczny (napięciepsychiczne) człowieka, ale że reaguje w sposób wybiórczy, tzn. żeodróżnia sygnały skierowane na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTONIA

  Odczuwanie wrażeń płynących z głębi własnego ciała. Wywoływanie zjawiskaeutonii jest m.in. celem licznych technik relaksacyjnych i medytacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turnusy rehabilitacyjne

  turnusy rehabilitacyjne; forma rehabilitacji stosowana wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, którym dotychczasowe środowisko (najczęściej szpital psychiatryczny, zakład wychowawczy lub opiekuńczy) nie stwarza warunków umożliwiających skuteczne uczenie się prowadzenia samodzielnej, społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka

  turystyka; forma aktywnego wypoczynku szczególnie zalecana dla inwalidów; realizowana przez wycieczki krótkotrwałe (1 —2 dni) łub dłuższe (do kilku tygodni) połączone z celami poznawczymi i elementami sportu. W swych zadaniach rehabilitacyjnych t. zawiera elementy wysiłku fizycznego dostosowanego do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transkrypcja fonetyczna

  transkrypcja fonetyczna; pisownia pozwalająca zanotować brzmienie każdej głoski, posiadająca własne symbole graficzne. T. f. oddaje usługi w praktyce logopedycznej przy rejestrowaniu występujących u badanej osoby wad artykulacyjnych. Dla celów logopedycznych wprowadza się do t. f. jeszcze dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening słuchowy

  trening słuchowy; program oddziaływania na zmysł słuchu mający na celu polepszenie zdolności percepcji słuchowej. T. s. ma szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci z uszkodzeniami słuchu, u których istnieją największe możliwości wykorzystywania resztek słuchowych. Wskutek braku stymulacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transpozycja

  transpozycja; proces przekształcania informacji zmysłowych i obrazów umysłowych związanych ze spostrzeganiem stosunków przestrzennych. Chodzi tu o przekazywanie (przemieszczanie) informacji pochodzących z modalności zmysłowej. T. ma duże znaczenie przy rozwijaniu orientacji przestrzennej u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tor oddechowy

  tor oddechowy; charakterystyka oddychania podczas emisji głosu. Znaczenie prawidłowego t. o. dla mowy było przedmiotem wielu prac badawczych. Francuski fizjolog R. Husson (1950) prowadził badania nad charakterystyką t. o. podczas fonacji, podkreślając znaczenie ośrodków nerwowych dla prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trisomia

  trisomia; jedna z częstszych aberracji chrom osom alnych, w której zamiast dwóch chromosomów stanowiących parę występują trzy. T. jest postacią polisomii. Zob. też aberracje chromosomów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt

Do góry