Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA

  Nauka o czynnościach i funkcjonowaniu organizmów żywych w całści i ichposzczególnych układach, narządach, tkankach, komórkach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOTYP

  Uzewnętrzniony oddziaływaniem warunków środowiskowych i stylu życia ->GENOTYP. Przy sprzyjających warunkach zewnętrznych zakodowane wgenotypie cechy i możliwości mogą w pełni ujawnić się i rozwinąć. ->ZDROWY STYL ŻYCIA, wiedza na temat własnego genotypu, umożliwiająracjonalne wykorzystanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAITH HEALING

  Leczenie wiarą. Cudowne ozdrowienia spowodowane żarliwą wiarą i modlitwąnie zdarzają się nader często. Kościół katolicki, podobnie jak i innereligie, nie wyklucza możliwości cudownych ozdrowień, ale skrupulatnie iprzy pomocy aparatury naukowej i ekspertów medycyny bada i swymautorytetem potwierdza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETYSZ

  Przedmiot posiadający magiczną moc wskutek wcielenia się weń jakiegośbóstwa lub siły nadprzyrodzonej. Rodzaj -> AMULETU.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANTOM

  W medycynie, model anatomiczny do studiów i ćwiczeń. W psychotronicefantom to -> SOBOWTÓR, -> FLUIDAL itp. Znany jest efekt bólufantomowego, poczucie bólu w utraconej kończynie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOGENEZA

  Analiza i opis historii rozwoju gatunkowego np. człowieka od jegopoczątków po dzieje współczesne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARMAKOPUNKTURA

  -> AKUPUNKTURA połączona z wprowadzaniem w nakłute miejsca preparatówleczniczych. Metoda stosowana szczególnie przy nerwobólach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOPSYCHOLOGIA

  Nauka o badaniach percepcji roślin oraz ich zdolności do wymianyinformacji z innymi organizmami żywymi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIZM

  Przekonanie o nieuchronności zdarzeń i nieodwracalności losu. Postawyfatalistyczne powodowane czasem zupełnie błahymi niepowodzeniamipotęgują-> DYSTRES. Istnieje teoria, że takie nastawienia z reguły niesą wynikiem okoliczności zewnętrznych, lecz wypływają z naszego wnętrza,złego nastawienia do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITORADIESTEZJA

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się badaniem wpływu promieniowania narośliny, ich wzajemnym oddziaływaniem na siebie oraz relacjami międzyroślinami a człowiekiem. Doświadczenia w tym zakresie są jużwykorzystywane do racjonalizacji upraw rolnych, a szczególnie do hodowliroślin domowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt

Do góry