Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HIPOCHONDRIA

  Przesadna troska o własne zdrowie wyrażająca się m.in. w drobiazgowymprzestrzeganiu zaleceń higienicznych. Czasem ma to skutek odwrotny,wpędza hipochondryka w stan ciągłego niepokoju prowadzącego do różnychschorzeń psychosomatycznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO HOMINI LUPUS

  Łac. - człowiek człowiekowi wilkiem. Dziś, kiedy postępuje standezintegracji społeczeństw i mamy do czynienia z różnymi przejawamiwrogości i agresji, odwraca się czasem to powiedzenie na niecożartobliwe, pełne jednak autoironii: -> LUPUS LUPI HOMINEM - wilkwilkowi człowiekiem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKINEZJA

  Ograniczenie aktywności ruchowej, powszechnie występujące obecniezjawisko spowodowane m.in. czynnikami cywilizacyjnymi, niesie ze sobąwiele zagrożeń dla zdrowia wskutek ograniczenia zdolnościprzystosowawczych organizmu, spowolnienia przemiany materii, nadwagi iotyłości i wielu innych niekorzystnych skutków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOANALIZA

  Wykorzystanie -> HIPNOZY w -> PSYCHOANALIZIE. Jest to metoda, którąwprowadził -> FREUD, dążąc do tego, ażeby pacjent mógł dotrzeć w staniehipnozy do przykrych doświadczeń z różnych, szczególnie wczesnychokresów swego życia. Jak wykazały praktyczne doświadczenia, metoda tadawała wyniki jedynie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMONY

  Substancje wydzielane do krwiobiegu przez gruczoły wydzielaniadokrewnego, regulujące na drodze chemostymulacyjnej, m.in. poprzez aktywizację -> ENZYMÓW, większość procesów życiowych. Znane jest iopisane działanie około 401 hormonów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRATES

  (460 - 377 p.n.e). Lekarz nazywany często ojcem medycyny. Opracowałm.in. znaną do dziś klasyfikację typów temperamentu człowieka(sangwinik, flegmatyk, melancholik, choleryk). Jest też autorem do dziśstosowanej z niewielkimi zmianami -> PRZYSIĘGI HIPOKRATESA, będącejkodeksem moralnym lekarza.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNODIAGNOZA

  Diagnozowanie na podstawie reakcji i zachowania człowieka poddanego -> HIPNOANALIZIE. Metoda ta polega na wydobywaniu z odległych nierazpokładów podświadomości różnych zdarzeń i urazów, które mogły spowodowaćniekorzystne stany psychiczne, a w ślad za nimi niekorzystne zmianyfizyczne i różne choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

  Pogląd, że zjawiska należy rozpatrywać całościowo. W naukach oczłowieku, a szczególnie w medycynie pojęcie holizmu ma znaczeniezasadnicze, oznacza, że zarówno w diagnostyce, jak i w terapii pacjentpowinien być traktowany jako jedność psychosomatyczna.

  Wszelkie działanie na jego ciało wywiera wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNODRAMA

  Odpowiednik -> PSYCHODRAMY z zastosowaniem -> HIPNOZY. W hipnodramie wg-> GAPIKA mamy do czynienia z podobnym przebiegiem jak w psychodramie ztym, że zachowania osób zahipnotyzowanych są bardziej spontaniczne, aoni sami są bardziej otwarci i skłonni do zwierzeń i współpracy zprzeprowadzającym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOGRAFIA

  Wg WEP holografia to "metoda zapisu całkowitej informacji o oświetlonymobiekcie, niesionej przez falę elektromagnetyczną (świetlną, radiową,mikrofalową, rentgenowską); polega na równoczesnej rejestracji fazy falii jej amplitudy. Istotą holografii jest przetwarzanie informacji fazowejna amplitudową". Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry