Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  INWOLUCJA

  Rozwój wsteczny. W medycynie oznacza procesy stopniowego ograniczaniaczynności i sprawności funkcjonowania starzejących się organizmów. Wwielu metodach i technikach medycyny niekonwencjonalnej mówi się oograniczaniu i cofaniu się zmian inwolucyjnych (np. przywrócenie siwymwłosom ich pierwotnej barwy) pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

  Opracowana przez dr Krzysztofa Zuchorę metoda oceny ogólnej sprawnościfizycznej obejmująca pomiar następujących prób: szybkości, skoczności,siły ramion, gibkości, wytrzymałości, siły mięśni brzucha.

  Każda z próbjest punktowana w skali 1 - 6 (minimalny, dostateczny, dobry, bardzodobry, wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORYZONTALNY I WERTYKALNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA

  W rozważaniach filozoficznych i psychologicznych prof. JózefaKozieleckiego znajdujemy m.in. interesującą tezę n.t. dwupodstawowych dróg rozwojowych człowieka: wertykalnej i horyzontalnej.Koncepcja wertykalna mówi o takim rozwoju człowieka, w którym swojemiejsce w życiu, osiągnięcia, pozycję ocenia on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRRACJONALIZM

  Pogląd, że istnieją środki poznania dostarczające wiedzy, której treśćnie da się sprawdzić. Irracjonalizm oznacza też postawę umysłowąprzyjmującą pewne racje nie na podstawie siły argumentów leczautorytetu, wierzeń, tradycji. W znaczeniu potocznym irracjonalizm oznacza też zachowanie jawnie nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKARNACJA

  W wierzeniach hinduskich oznacza wcielenie bóstwa w konkretną formędoczesną. W niektórych opisach dotyczących zjawisk -> SPIRYTYZMU pojęciainkarnacji używa się dla przypadków wcielenia się ducha zmarłej osoby wosobę żywą -> MEDIUM.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPICJUM

  Idea i system pojęć i praktycznej działalności związanej ztowarzyszeniem człowiekowi podczas ostatniego etapu jego życia.Stworzenie mu w tym okresie nie tylko ludzkich, godziwych warunkówbytowania i ograniczenia cierpień, ale także złagodzenie poprzezspecjalne techniki -> PSYCHOTERAPII lęku przed...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA

  Proces tworzenia całości z różnych części. W medycynieniekonwencjonalnej oznacza połączeznie wysiłków różnych metod i technikleczenia w jeden logiczny system wspomagania człowieka w jego walce odługie, zdrowe życie. Patrz też -> HOLIZM i -> PSYCHOSOMATYKA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN POTENTIAL MOVEMENT (HPM)

  Ruch ukrytych potencjalnych możliwości ludzkich. Intelektualny ipraktyczny prąd i kierunek poszukiwań nowych możliwości tkwiących wczłowieku, przytłumionych przez skostniały, sformalizowany i pozostającypod dyktatem techniki i mitu o dobrobycie, styl życia. Nurt ten wywodzisię z podstaw psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOROSKOP

  Wg R. Prinke i L. Weresa: "Horoskop jest mapą pozycji Słońca, Księżycaoraz planet, wykonywaną dla określonych współrzędnychczasoprzestrzennych, to znaczy dla ściśle wyznaczonego miejsca i czasu".Horoskop jest więc układem ciał niebieskich oglądanych z miejscaurodzin.

  Stąd m.in. jego równorzędna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

  Stan równowagi czynnościowej organizmu umożliwiający mu normalnefunkcjonowanie. Do stałych elementów homeostazy zaliczają się m.in.ciepłota ciała, ciśnienie krwi, stężenie różnych składników chemicznych(np. PH) i wiele innych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt

Do góry