Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Układ człowiek-maszyna

  układ człowiek-maszyna; może być rozumiany w szerszym lub węższym znaczeniu. W pierwszym aspekcie występuje wtedy, gdy rozpatruje się sytuację, w której człowiek posługuje się jakimikolwiek narzędziami pracy; u. cz.-m. jest to innymi słowy układ człowiek-narzędzie pracy. Takie układy spotyka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezwłasnowolnienie

  ubezwłasnowolnienie; całkowite pozbawienie lub częściowe ograniczenie działań prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego. U. całkowite stosowane bywa wobec osób, które wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie kierować swoim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyflolog

  tyflolog; specjalista zajmujący się rewalidacją niewidomych i niedowidzących przez integrowanie wyników badań i doświadczeń okulistyki, psychologii, teorii poznania, pedagogiki, socjologii oraz techniki. Wielodyscyplinarne podejście do rewalidacji niewidomych i niedowidzących wymaga wielostronnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATAPLEKSJA

  Odruch obronny w różnych organizmach polegający na znieruchomieniu wprzypadku zagrożenia. Stan taki pod postacią tzw. stuporu może wystąpiću osób chorych psychicznie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMA

  Jedna z podstawowych zasad religii buddyjskiej odnosząca się do pojęciaprzyczyn i skutków, nawiązująca do przeszłego i przyszłego życia. Wwielu technikach medycyny orientalnej pojęcia tego używa się w węższymznaczeniu: akcja-reakcja, przyczyna-skutek. Wnioskuje się z tej zasady okonieczności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATAR

  Najpopularniejsza choroba, której można całkiem uniknąć stosując się dozaleceń w sprawie -> HARTOWANIA. Patrz też -> ZAZIĘBIENIE i -> GORĄCZKA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARATE

  Dalekowschodnia sztuka walki polegająca na zadawaniu ciosów rękami inogami we wrażliwe miejsca ciała. Istotą karate jest takie przygotowanieprzez długotrwały trening ciosów, aby przy minimalnych stratach własnychuzyskać jak największy efekt na ciele przeciwnika.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATHARSIS

  Oczyszczenie. Pojęcie wywodzące się z filozofii greckiej. Istotąkatharsis jest doskonalenie lub uszlachetnienie. Wg innych poglądówkatharsis oznacza wyładowanie uczuć osiągane podczas wielkich przeżyćemocjonalnych (sztuka, muzyka).

  Pojęcie katharsis używane jest też w ->PSYCHOANALIZIE i oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIOLOGIA

  Dział nauki zajmujący się problematyką nośników substancji dziedzicznejjaką są chromosomy. M.in. w ramach, czy w nawiązaniu do dorobkukariologii wysuwa się hipotezy o człowieku jako przechowalnikuodwiecznej i jedynie nieśmiertelnej substancji genetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALORIA

  Jednostka ciepła. Ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 g wody od 14 do15 stopni. Podstawowa jednostka służąca do obliczania -> BILANSUENERGETYCZNEGO, a zarazem jednostka przeliczeniowa przy różnego rodzaju -> DIETACH.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt

Do góry