Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Układ piramidowy

  układ piramidowy; tradycyjne określenie ośrodkowej części układu ruchowego, stanowiącej ugrupowanie neuronów centralnych tworzących drogę korowo-rdzeniową, wśród których tylko 3% stanowią wypustki dużych komórek piramidowych Betza, od których układ przyjął nazwę. Uszkodzenia u. p. powodują w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe na tle kulturowo-rodzinnym

  upośledzenie umysłowe na tle kulturowo-rodzinnym; najczęściej u. u. w stopniu lekkim spowodowane warunkami środowiskowymi, które nie stymulują rozwoju dziecka, obniżając w sposób wtórny poziom intelektualny. Dokładny opis u. u. na tle kulturowo-rodzinnym podał w 1970 r. amerykański badacz R. Heber...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pozapiramidowy

  układ pozapiramidowy; dolna część -> mózgowia obejmująca tzw. jądra podstawy mózgu. U. p. reguluje napięcie mięsni, postawę ciała i związane z nią złożone automatyzmy ruchowe. Zob. też zespół pozapiramidowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe pierwotne i wtórne

  upośledzenie umysłowe pierwotne i wtórne; rozróżnienie mające istotne znaczenie w diagnostyce u. u. i wynikające z czynników etiologicznych. U. u. pierwotne występuje w konsekwencji uszkodzeń lub poważnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, może być uwarunkowane genetycznie, wrodzone lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultradźwięki

  ultradźwięki; drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granice słyszalności ucha ludzkiego. Wytwarzane są w specjalnych aparatach. Ich lecznicze oddziaływanie na tkanki jest złożone. Jest to działanie mecha-nfczne, cieplne i fizykochemiczne. Reakcji miejscowej w tkankach zachodzącej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe rzekome; pseudodebilizm; pseudooligofrenia

  upośledzenie umysłowe rzekome; pseudodebilizm; pseudooligofrenia; występuje jako zespół objawów zbliżonych do rzeczywistego u. u., lecz wynikających z okresowego zahamowania emocjonalnego nie pozwalającego ujawnić danej osobie swych realnych zdolności intelektualnych. U. u. rzekome występuje u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieruchomienie

  unieruchomienie; maksymalne ograniczenie aktywności ruchowej na zalecenie lekarskie, z pozostawieniem w pozycji leżącej nawet przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (bez wychodzenia z łóżka). Jest koniecznym środkiem postępowania leczniczego, np. w niektórych okresach chorób układu krążenia. U...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego; UGUL

  uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego; UGUL; przeznaczony dla zorganizowanych placówek rehabilitacji leczniczej (szpitale, przychodnie, sanatoria). Urządzenie do kinezyterapii wszystkich schorzeń narządu ruchu, gdy zachodzi potrzeba zwiększenia zakresu ruchomości stawów, siły mięśniowej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

  ubytek przegrody międzyprzedsionkowej; w życiu płodowym umożliwia przechodzenie krwi z prawego przedsionka do lewego. Przestaje spełniać tę funkcję w pierwszym okresie życia pozapłodowego, ulegając w miarę upływu czasu zarośnięciu. Znaczniejsze, przetrwałe ubytki (powyżej 2,5 cm) lub całkowity...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyflologia

  tyflologia; nauka o niewidomych zajmująca się zagadnieniami defektów wzroku (ślepotą i niedowidzeniem). Dotychczas brak jest kompleksowego i wyczerpującego opracowania tych zagadnień. W praktyce spotyka się opracowanie tych problemów z punktu widzenia pedagogicznego (-> tyflopedagogika), psychologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt

Do góry