Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Uszkodzenie urazowe tarczy międzykręgowej

  uszkodzenie urazowe tarczy międzykręgowej; może mieć miejsce przy urazach kręgosłupa (szczególnie szyjnego), bez względu na mechanizm urazu. Część tarczy może przemieścić się do kanału kręgowego i uciskać na elementy nerwowe, wywołując lub powodując utrzymywanie się ubytków neurologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy nerwów obwodowych

  urazy nerwów obwodowych; najczęściej mają charakter urazów ostrych (spowodowanych szkłem, blachą, nożem, piłą tarczową) i dotyczą nerwów kończyn górnych. Nierzadko towarzyszą złamaniom kości i zwichnięciom stawów. Na przykład: uszkodzenie nerwu promieniowego występuje w przypadkach złamania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /3 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz pnia mózgu

  uraz pnia mózgu; ze względu na łatwość uszkodzenia ważnych dla życia ośrodków wegetatywnych, regulujących pracę narządów wewnętrznych, powoduje dużą śmiertelność w okresie ostrym. W okresie przewlekłym charakteryzuje się długotrwałym „zawieszeniem" świadomości, niedowładami kończyn ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienie do korzystania z praw dla inwalidów

  uprawnienie do korzystania z praw dla inwalidów; w rehabilitacji zawodowej uprawnione do traktowania na równi z inwalidami są osoby o ograniczonej zdolności do pracy nie będące -> inwalidami, które są zdolne do pracy wyłącznie w warunkach dostosowanych do ich stanu zdrowia, jakie stwarzają ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie wydolności fizycznej u psychicznie chorych

  upośledzenie wydolności fizycznej u psychicznie chorych; spowodowane jest zwykle długotrwałym zahamowaniem ruchowym i upośledzeniem napędu (-> schizofrenia katatoniczna, -> osłupienie katatoniczne, -> depresja), bezczynnością związaną z długotrwałą hospitalizacją i ubocznym działaniem leków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe — uwarunkowania genetyczne

  upośledzenie umysłowe — uwarunkowania genetyczne; anomalie przekazywane zgodnie z prawami dziedziczenia przez rodziców potomstwu za pośrednictwem podstawowych jednostek, jakimi są geny, fragmenty łańcucha kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Wyróżnia się trzy podstawowe typy dziedziczenia: dominujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy obwodowy

  układ nerwowy obwodowy; obejmuje nerwy czaszkowe i obwodowe, ich jądra ruchowe w rdzeniu i opuszce, korzenie rdzeniowe i sploty nerwowe. Uszkodzenie w którymkolwiek miejscu o. u. n. powoduje -> niedowład obwodowy (wiotki). Uszkodzeniom pnia nerwu towarzyszy zaburzenie wszystkich rodzajów czucia. Najczęstsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytety trzeciego wieku

  uniwersytety trzeciego wieku; odgrywają ważną rolę w profilaktyce i rehabilitacji gerontologicznej. Międzynarodowe Towarzystwo Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzesza kilkaset tego rodzaju placówek. W Polsce uniwersytety t. w. działają w dziewięciu miastach. Celem ich jest poprawa warunków życia osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy ośrodkowy

  układ nerwowy ośrodkowy; podłoże anatomiczne złożonych wyższych czynności nerwowych, automatyzmów ruchowych i czynności odruchowo-warunkowych dowolnych; obejmuje mózgowie, móżdżek, rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy. Uszkodzenie, zależnie od lokalizacji ogniska, powoduje szeroką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe endogenne i egzogenne

  upośledzenie umysłowe endogenne i egzogenne; wielu autorów zajmujących się problematyką u. u. rozgranicza te dwa jego typy. Z pierwszym — endogennym łączy się na ogół czynniki genetyczne pierwotne, związane z obciążeniami dziedzicznymi. Natomiast egzogenne u. u. łączy się z czynnikami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt

Do góry