Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CELE I ZADANIA NAUKI O ŻYWIENIU

  Głównym celem nauki o żywieniu człowieka jest poznawanie współzależności między pożywieniem a jego przemianą w organizmie, upowszechnianie wiedzy o    racjonalnym odżywianiu się oraz uczestniczenie w rozwoju gospodarki żywnościowej, której naczelnym zadaniem jest zaspokajanie ilościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Używka

  Używka — jest to substancja lub mieszanina substancji nie zawierająca składników odżywczych lub zawierająca je w ilościach nieistotnych dla odży wienia organizmu, która jest spożywana przez ludzi ze względu na jej właściwości organoleptyczne lub fizjologiczne. Używki mogą zwiększać wartość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja w zakresie wyżywienia świata

  Wyżywienie świata jest związane przede wszystkim z ilościowymi i jakościowymi potrzebami ludności z jednej strony oraz możliwościami produkcyjnymi i rynkowymi z drugiej. Siłą napędową tworzącą popyt na żywność są czynniki demograficzne (np. tempo przyrostu naturalnego) i ekonomiczne (głównie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja dodatkowa

  Substancja dodatkowa (dodatek do żywności) — jest to substancja obca, w sposób zamierzony dodawana do środka spożywczego lub używki albo stosowana przy ich produkcji w celu: nadania określonego zapachu, barwy, konsystencji lub poprawienia innych cech organoleptycznych, wzbogacenia wartości odżywczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie krioterapii w leczeniu fibromialgii

  Fibromialgia jest chorobą charakteryzującą się uporczywymi bólami mięśniowo-sta-wowymi oraz bolesnością w typowych punktach tender points (ryc. 17.1). Częstość jej występowania w Polsce ocenia się na około 4% populacji ludzi dorosłych. Etiologia choroby jest nieznana. W rozważaniach na temat jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /4 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczność krioterapii miejscowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

  Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą stawów obwodowych. W populacji krajów rozwiniętych dotyczy ona około 70% osób powyżej 65 roku życia. Ze względu na swój przewlekły, postępujący i nieodwracalny charakter stanowi jedną z głównych przyczyn niezdolności do pracy i jest powodem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /7 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziaływanie krioterapii ogólnoustrojowej na stan psychiczny człowieka

  Obserwacja osób poddawanych ekspozycji na skrajnie niskie temperatury pozwoliła na stwierdzenie jej korzystnego wpływu na sferę psychiczną. Zwrócono uwagę, iż po opuszczeniu komory kriogenicznej następuje zmiana w samopoczuciu pacjentów, którzy relacjonują uczucie odprężenia, głębokiego relaksu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /12 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krioterapia w leczeniu zespołu rzepkowo-udowego

  Zespół przeciążeniowy rzepkowo-udowy (chondromalacja rzepki) jest stanem chorobowym, którego istotę stanowi całkowite lub częściowe zniszczenie chrząstki stawowej rzepki w zależności od stopnia przeciążenia i czasu trwania. Najczęściej dotyczy osób młodych, aktywnych fizycznie, często sportowców...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /8 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóle kręgosłupa a leczenie krioterapią

  Bóle kręgosłupa są zjawiskiem powszechnym; wymagają one prawidłowej diagnozy i odpowiedniego sposobu leczenia i fizjoterapii. Różnorodność przyczyn bólów kręgosłupa stwarza konieczność ciągłego poszukiwania nowych metod, które wspomagałyby efekt ich leczenia. Przyczyny bólów kręgosłupa mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /8 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w sporcie

  Niskie temperatury są szeroko stosowane przy leczeniu wszelkiego rodzaju urazów w sporcie [1]. Wspomagają rehabilitację po zabiegach, ograniczają uszkodzenia wtórne tkanek. Sportowiec z nogą obłożoną lodem to bardzo często spotykany widok. Pozytywne efekty ochładzania tkanek znane są od dawna. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /2 852

  praca w formacie txt

Do góry