Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wiek umysłowy

  wiek umysłowy; wiek inteligencji; oznacza poziom intelektualny, jaki osiągnęła dana osoba badana testami. Poszczególnym zadaniom w teście odpowiadają najczęściej konkretne miesiące życia, które sumuje się uzyskując globalny w. u. W przypadku upośledzenia umysłowego, w którym w. u. nie idzie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik zatrudnienia inwalidów

  wskaźnik zatrudnienia inwalidów; procent inwalidów zatrudnionych w stosunku do całej załogi danego zakładu. Jest on ustalony przez wojewodę i wynosi 70% w odniesieniu do wszystkich spółdzielni inwalidów na terenie województwa, z tym że może on być zróżnicowany dla poszczególnych spółdzielni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodolecznictwo

  wodolecznictwo; dział leczenia fizykalnego wykorzystujący dla celów leczniczych fizyczne właściwości wody we wszystkich trzech stanach skupienia, jako ciecz, lód i parę wodną.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzejewski Ireneusz (1881 -1930)

  Wierzejewski Ireneusz (1881 -1930): prekursor ortopedii i rehabilitacji w Polsce. Studiował na uniwersytetach niemieckich w Gryfii, Berlinie, Wurtzburgu. Praktykował w Klinice Ortopedycznej czołowego ówczesnego ortopedy — prof. Fritza Langego, a następnie — z jego polecenia — w Berlińsko-Brandenburskim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki inspektor do spraw rehabilitacji zawodowej

  wojewódzki inspektor do spraw rehabilitacji zawodowej; pracownik wydziału zdrowia i opieki społecznej urzędu wojewódzkiego, zajmujący się rehabilitacją zawodową. Do ogólnych jego zadań należy: 1) ustalanie potrzeb i organizacja rehabilitacji zawodowej na terenie województwa; 2) nadzór nad placówkami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła głosowe

  więzadła głosowe; ligamentum vocale; elastyczne pasemka tkanki łącznej znajdujące się w krtani. Przyczepione są do chrząstki tarczowej z przodu, a do chrząstek nalewkowych z tyłu. Od częstotliwości drgań w. g. zależy wysokość dźwięku, który powstaje w krtani. Im bardziej są one napięte, tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki ośrodek opiekuna społecznego

  wojewódzki ośrodek opiekuna społecznego; komórka organizacyjna wojewódzkiego szpitala zespolonego zajmująca się sprawami —> pomocy społecznej środowiskowej. Do zadań wojewódzkiego ośrodka należy: analiza i ocena potrzeb -> pomocy społecznej i problemów społecznych danego terenu, sporządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek biologiczny

  wiek biologiczny; wiek oparty na ocenie stanu psychofizycznego jednostki. W. b. a nie wiek kalendarzowy powinien stanowić kryterium podziału osób starszych na grupy wiekowe. Ocena w. b. ma szczególne znaczenie w medycynie klinicznej i w rehabilitacji. W. b. dzieci i młodzieży określa się za pomocą kilku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów

  wewnątrzzakładowa komisja do spraw zatrudnienia i rehabilitacji inwalidów; komisja powołana przez dyrekcję w zakładach pracy zatrudniających powyżej 500 pracowników w celu realizacji zadań zakładu w zakresie -> rehabilitacji zawodowej. W jej skład wchodzą: 1) przedstawiciel kierownictwa technicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wibracja mechaniczna mięśni

  wibracja mechaniczna mięśni; jedna z metod zmniejszania napięcia spastycznego mięśni. Stosuje się w. m. mięśni antagonistycznych do grup spastycznych, za pomocą wibratorów elektrycznych o częstotliwości drgań głowicy 100—200 Hz lub aparatów do masażu o częstotliwości drgań 50...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt

Do góry