Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wysiłek submaksymalny

  wysiłek submaksymalny; obciążenie pracą fizyczną, przy której aktualny minutowy pobór tlenu osiąga pewien określony odsetek maksymalnego poboru tlenu (pułapu tlenowego). W oparciu o zależność między częstością tętna a pojemnością minutową serca i zużyciem tlenu podczas wysiłku znaleziono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność organizmu

  wydolność organizmu; składa się z -> wydolności fizycznej i z -> wydolności psychicznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność psychiczna

  wydolność psychiczna; zależna od sprawnego współdziałania i samoregulacji wszystkich mechanizmów fizjologicznych, zapewniających osiągnięcie niezbędnego poziomu sprawności fizycznej. Na w. p. człowieka duży wpływ mają obciążenia,, psychiczne, wynikające głównie z ilości, złożoności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłuszczenie w stawie

  wyłuszczenie w stawie; zabieg chirurgiczny polegający na -> amputacji całej kończyny lub jej części w bliższym stawie, np. całkowita amputacja goleni polega na wyłuszczeniu jej w stawie kolanowym z pozostawieniem kikuta uda pełnej długości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana gazowa w płucach

  wymiana gazowa w płucach; pobieranie O2 wydalanie CO2. Prawidłowo zachowane wentylacja i perfuzja są warunkiem utrzymania w. g. na poziomie dostosowanym do aktualnych potrzeb organizmu. Wymiana wynosi u dorosłych od ok. 0,2 l w spoczynku do kilku litrów podczas ciężkich wysiłków fizycznych. Objętości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej

  wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej; sprowadza się do pełnowartościowego i możliwie pełnogodzinnego zatrudnienia pracownika przede wszystkim w macierzystym zakładzie pracy na: a) uprzednio zajmowanym stanowisku roboczym, w przypadku całkowitego usunięcia lub ograniczenia w wysokim stopniu skutków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypoczynek

  wypoczynek; czynniki zewnętrzne, które w decydujący sposób wpływają na usuwanie zmęczenia i przywracanie sprawności organizmu niezbędnej do efektywnego działania podczas następnej dniówki. Podstawowym warunkiem prawidłowego wypoczynku jest dostosowanie jego formy do rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność ogólna

  wydolność ogólna; pośredni miernik zdolności do pracy. Poziom w. o. uwarunkowany jest budową i rozwojem narządu ruchu, sprawnością mechanizmów regulacji nerwowej i humoralnej, stanem czynnościowym i wydolnością układów krążenia oraz oddychania, składem i właściwościami fizyko-chemicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczepienie rozrusznika serca

  wszczepienie rozrusznika serca; zabieg, którego celem jest usunięcie zaburzeń rytmu i przewodzenia drogą „protezowania". Wskazania do wszczepienia r. s. związane są z rodzajem zaburzeń rytmu i przewodnictwa nie poddających się leczeniu farmakologicznemu, takich jak: zaburzenia przewodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydajność pracy inwalidów

  wydajność pracy inwalidów; uwarunkowana licznymi czynnikami, a przede wszystkim zdolnościami i kwalifikacjami inwalidów oraz organizacją i techniką pracy. Większość tych czynników można podzielić na: a) rzeczowe warunki pracy (przedmioty pracy, środki pracy, rodzaj technologii, organizacja stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt

Do góry