Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wywiad zawodowy

  wywiad zawodowy; metoda stosowana w poradnictwie zawodowym mająca na celu zebranie informacji potrzebnych do ustalenia p diagnozy zawodowej stanowiącej podstawę udzielenia porady zawodowej, odnoszącej się do kierunku kształcenia zawodowego, rodzaju i warunków pracy. Stanowi on uzupełnienie innych metod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiegi ortopedyczne

  zabiegi ortopedyczne; stosowane dla potrzeb rehabilitacji dzielą się na bezkrwawe i operacyjne. Do zabiegów bezkrwawych często wykonywanych na oddziałach rehabilitacyjnych zalicza się: wyciąg — extensio, odciążenie — decompressio, ustalenie — fixatio, uruchomienie — mobilisatio, unieruchomienie —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia aktywności

  zaburzenia aktywności; wszelkie działanie jednostki może ulec wzmożeniu lub zahamowaniu w różnych zaburzeniach psychicznych. Z.a. występują w zahamowaniu psychoruchowym łub pobudzeniu psychoruchowym. Mogą to być też z.a. złożonej, ujawniającej się w wielu dziedzinach życia społecznego. Spadek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie pomocnicze warsztatów

  wyposażenie pomocnicze warsztatów; obejmuje: a) stół roboczy na stanowiskach pracy ręcznej, np. ślusarskiej, montażowej, czyszczenia, pakowania i kontroli. Najczęściej spotykane stoły mają blat drewniany zamocowany na konstrukcji stalowej. Najważniejsza jest prawidłowa wysokość stołu; b) krzesło...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokość dźwięku

  wysokość dźwięku; liczba drgań na sekundę charakteryzująca słyszane dźwięki. Najniższa liczba drgań słyszalna dla ucha człowieka wynosi 15 Hz. Dźwięki o niższej częstotliwości nazywamy infradźwiekami. Najwyższa w. d. waha się w granicach 24000 — —28000 Hz. Wyższe drgania nazywamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie stanowisk roboczych

  wyposażenie stanowisk roboczych; można podzielić na następujące grupy: a) obrabiarki, b) pomoce warsztatowe, c) wyposażenie pomocnicze, d) środki transportowe, e) środki sygnalizacyjne, f) środki bhp. Wyposażenie s. r. powinno tak być rozmieszczone, aby pracownik bez trudu mógł wykonać swą pracę i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrównanie skrócenia kończyny dolnej protezowe

  wyrównanie skrócenia kończyny dolnej protezowe; wyrównanie krótszej kończyny dolnej' mające formę protezy. Składa się ze stopy, części goleniowej oraz rodzaju leja ujmującego stopę, goleń, a często także udo skróconej kończyny dolnej. Umożliwia obunożne podparcie masy ciała, przy uwzględnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrównywanie głośności

  wyrównywanie głośności; zjawisko występujące u osób z uszkodzeniem słuchu w badaniach audiometrycznych, gdy obserwuje się znaczne różnice w odbiorze dźwięków dla poszczególnych uszu. W miarę zwiększenia natężenia podawanych tonów wzrasta także przy zjawisku w. g. słyszalność ich w chorym uchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrównywanie startu szkolnego

  wyrównywanie startu szkolnego; wskutek nie sprzyjających warunków środowiskowych wiele dzieci wykazuje zaniedbanie pedagogiczne, które powoduje, że stają się one opóźnione w stosunku do rówieśników, jeśli chodzi o poziom rozwoju w okresie rozpoczynania nauki szkolnej. Stąd potrzeba oddziaływań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysiłek maksymalny

  wysiłek maksymalny; wysiłek wykonywany w warunkach ustalenia się równowagi dynamicznej w zakresie czynności układu krążenia i oddychania o intensywności powodującej osiągnięcie maksymalnego poboru tlenu. Oznacza to, że zapotrzebowanie energetyczne ustroju jest pokrywane przez maksymalnie uruchomiony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt

Do góry