Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zachowania samopobudzające

  zachowania samopobudzające; formy zachowań charakteryzujące się stereotypowymi, powtarzającymi się, bezcelowymi ruchami obserwowanymi u dzieci autystycznych, upośledzonych umysłowo, czasami u dzieci niewidomych. Mają one charakter czynności dodatkowych dostarczających podniet układowi nerwowemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia osobowości

  zaburzenia osobowości; osobowość nieprawidłowa; psychopatia; obejmują różne postacie zmian osobowości, które nie są spowodowane -> psychozą, -> nerwicą lub obniżeniem sprawności intelektu i dotyczą sfery uczuć i dążeń. Zmiany te upośledzają zdolność do prawidłowej adaptacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia formalne myślenia

  zaburzenia formalne myślenia; występują w schizofrenii i obejmują szereg objawów, do których zalicza się: 1) oderwanie myślenia od rzeczywistości -> myślenie autystyczne, -> re-zonerskie; 2) zaburzenie myślenia logicznego -> myślenie paralogiczne; 3) zaburzenie toku myślenia -> rozkojarzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia i upośledzenia uczenia się

  zaburzenia i upośledzenia uczenia się; zgodnie z powszechnie przyjmowaną klasyfikacją w pracach autorów anglosaskich występują u dzieci: 1) trudności uczenia się spowodowane błędami dydaktycznymi lub absencją szkolną, 2) zaburzenia uczenia się wynikające z tła funkcjonalnego (zahamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia metaboliczne

  zaburzenia metaboliczne; są to najczęściej bloki metaboliczne wynikające z braku lub obniżonego poziomu któregoś z enzymów niezbędnych dla prawidłowo przebiegającej przemiany materii. Często dochodzi wówczas do gromadzenia w organizmie nadmiaru pewnych substancji, które zatruwając układ nerwowy lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia czynności oddechowych w uszkodzeniach rdzenia kręgowego

  zaburzenia czynności oddechowych w uszkodzeniach rdzenia kręgowego; mogą mieć miejsce jako następstwo uszkodzeń narządów klatki piersiowej (haemothorax, pneumothorax). Często jednak rozwijają się pomimo braku uszkodzenia klatki piersiowej w głębokich, a zwłaszcza całkowitych uszkodzeniach rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia czynności płuc w chorobach pneumonologicznych

  zaburzenia czynności płuc w chorobach pneumonologicznych; najczęściej spotykane zespoły naruszenia funkcji płuc to: zmniejszenie rezerw wentylacyjnych, zaburzenia perfuzji, zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji, zaburzenia dyfuzji gazów oddechowych w płucach. Prowadzą one do zakłócenia wymiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokość pola pracy

  wysokość pola pracy; stanowisko pracy przy maszynie jest uwarunkowane konstrukcją maszyny. W innych przypadkach (np. prace montażowe na stołach, prace warsztatowe i inne) wysokość p. p. należy wiązać z danymi antropometrycznymi. Powinna być więc w zasadzie dobrana do wymiarów pracownika, który daną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia endokrynologiczne a upośledzenie umysłowe

  zaburzenia endokrynologiczne a upośledzenie umysłowe; w wielu postaciach upośledzenia umysłowego obserwuje się zaburzenia w czynnościach gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ma to miejsce zarówno w przypadku anomalii chromosomalnych, jak i nieprawidłowej przemiany materii. Klasycznym przykładem z. e. w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad społeczny

  wywiad społeczny; służy do diagnozy społecznej. W. s., nazywany czasami wywiadem środowiskowym, obejmuje z jednej strony „pacjenta" i przedstawiciela rodziny, z drugiej dane dotyczące mieszkania, zachowania się, osób towarzyszących itp. Celem w. s. jest wyszukanie przyczyn powodujących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry