Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych

  zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych; placówki podległe resortowi zdrowia lub oświaty, w których odbywa się rehabilitacja dzieci i młodzieży wymagająca specjalistycznych zabiegów i pielęgnacji. W zakładach tych personel pedagogiczny pracujący w szkole szpitalnej realizuje w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia

  zagrożenia; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Z. mają zarówno charakter obiektywny, jak i subiektywny, tj. znajdują odbicie w stanie psychicznym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne

  zaburzenia psychiczne; przemijające lub trwałe niekorzystne zmiany czynności psychicznych: myślenia, nastroju, intelektu, świadomości, pamięci itp. Z. p. mogą mieć charakter -> psychozy lub zaburzeń niepsychotycznych, do których zalicza się -> zaburzenia osobowości, nerwice, upośledzenie umysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia w pracy

  zagrożenia w pracy; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Zagrożenia w p. mają zarówno charakter obiektywny w wyniku działania czynników fizycznych, jak i swoje odbicie w psychice ludzkiej. Z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne w padaczce

  zaburzenia psychiczne w padaczce; występują tylko u części chorych. Dzieli się je następująco (wg A. Bilikiewicza): 1) z. p. będące następstwem tego samego czynnika uszkadzającego, które doprowadziło do padaczkorodnego uszkodzenia mózgu (np. zespół psychoorganiczny z padaczką pourazową po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie ruchowe

  zahamowanie ruchowe; wyraża się zmniejszeniem liczby ruchów i może występować w różnym stopniu nasilenia — od niewielkiego spowolnienia motoryki, aż do -> osłupienia. Z. r. towarzyszą zwykle inne objawy spowolnienia procesów psychicznych, np. -> spowolnienie myślenia i zaburzenia kontaktu słownego —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia świadomości

  zaburzenia świadomości; cechuje upośledzona lub zniesiona zdolność postrzegania i rozumienia zjawisk zachodzących w świecie zewnętrznym, jak i we własnej psychice chorego, utrudnienie kontaktu z otoczeniem, zmniejszenie zdolności do reagowania na bodźce zewnętrzne oraz -» zaburzenia pamięci. Z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy instruktor inwalidzki

  zakładowy instruktor inwalidzki; pracownik powoływany w zakładzie pracy przez dyrekcję w celu realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej inwalidów (-> rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy). W zakładach zatrudniających powyżej 500 pracowników, zakładowy i. i. wchodzi w skład ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenie

  zaburzenie; proces dynamiczny objawiający się w mniej lub bardziej nasilonych negatywnych zmianach w funkcjonowaniu organizmu. Zob. też defekt.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład pracy chronionej

  zakład pracy chronionej; wyodrębniony zespół stanowisk pracy (dział pracy) spełniających warunki -> pracy chronionej w zakresie doboru profilu i technologii produkcji, przystosowania stanowisk i warunków pracy (np. odpowiednie oświetlenie i temperatura, ograniczony stopień zapylenia, nasilenia hałasu)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt

Do góry