Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zanik mięśni postępujący neuralny

  zanik mięśni postępujący neuralny; zespół Charcota-Mariego-Tootha; grupa chorób charakteryzująca się zanikiem i niedowładem dystalnych mięśni kończyn, zwłaszcza grupy mięśni strzałkowych. Występuje rodzinnie, przebieg przewlekły, postępujący.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady szkoleniowo-produkcyjne PZG

  zakłady szkoleniowo-produkcyjne PZG; zakłady pracy prowadzone przez Polski Związek Głuchych łączą w sobie działalność gospodarczą z rehabilitacyjną na rzecz inwalidów słuchu (głuchych i niedosłyszących). W zakresie rehabilitacji zawodowej z. s.-p. PZG prowadzą różne formy przygotowania do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni rdzeniowy

  zanik mięśni rdzeniowy; grupa chorób wrodzonych, w których pierwotnemu uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe rdzenia kręgowego. Klinicznie wyróżnia się: postacie wczesno-dziecięce (choroba Werdniga-Hoffmanna) i pośrednie o szybko postępującym przebiegu, wcześnie prowadzącym do dużych zniekształceń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady wychowawcze

  zakłady wychowawcze; instytucje resocjalizujące podległe MOiW, do których kierowana jest młodzież trudna, niedostosowana społecznie, której wykroczenia mają małą szkodliwość społeczną, a stopień demoralizacji jest niewielki. Z. w. są częściowo otwarte dla wychowanków, a resocjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaopatrzenie ortopedyczne

  zaopatrzenie ortopedyczne; całokształt działań związanych z orzekaniem, projektowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem sprzętu ortopedycznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep tętnic mózgowych;

  zakrzep tętnic mózgowych; jeden z rodzajów -> udaru mózgowego; występuje zazwyczaj u ludzi w szóstej lub siódmej dekadzie życia, może jednak pojawić się w każdym wieku (u dzieci może być następstwem urazu czaszki lub szyi). Najczęściej umiejscawia się w tętnicach szyjnych lub środkowych mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady poprawcze

  zakłady poprawcze; placówk i organizowane w celu wychowania resocjalizującego młodzieży trudnej, która popełniała przestępstwo. Pierwszy z. p. powstał w 1553 r. w Brialwell w Anglii. Pierwsze w naszym kraju zakłady powstały w Studzieńcu w 1876 r. (dla chłopców) i w 1891 r. (dla dziewcząt). W Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; instytucja państwowa, do której należy całokształt spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, w szczególności: ustalanie prawa do świadczeń społecznych takich, jak: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, zasiłki chorobowe itp., wypłacanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie osobowości typu A i typu B

  zachowanie osobowości typu A i typu B; rozróżnia się typy osobowości A i B, które mają duży wpływ nie tylko na podatność osobniczą do zachorowania na chorobę wieńcową, lecz też na jej rehabilitację.

  Zachowanie typu A; polega na angażowaniu się w stałą walkę o zdobycie wielu rzeczy w jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia pamięci

  zaburzenia pamięci; objawy często występujące w chorobach psychicznych, szczególnie związanych z uszkodzeniem o.u.n. Dotyczą zwykle zarówno zapamiętywania, przechowywania, jak i odtwarzania engramów pamięciowych i są istotnym składnikiem m.in. -> otępienia. Przemijające upośledzenie zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt

Do góry