Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej

  zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej; uwzględnia ogólnie przyjętą w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jednoczesną rehabilitację: leczniczą, psychologiczną, społeczną i zawodową. Zasada ta obejmuje także w nie mniejszym stopniu system oddziaływań na najbliższe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych

  zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych; kompleksowe stosowanie leczenia biologicznego i oddziaływań psychospołecznych w taki sposób, aby działanie uboczne jednej ze stosowanych metod nie stanowiło przeszkody lub niebezpieczeństwa nadmiernego obciążenia przy innych metodach. Np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasięgi ruchów kończyn

  zasięgi ruchów kończyn; z punktu widzenia antropometrycznego dzielimy je na: 1) dosięgowy maksymalny (Dm) — określony zasięgiem obwodowym części kończyn górnych i dolnych przy wychyleniu ciała z postawy statycznej. Ma on znaczenie dla bhp; 2) dosięgowy normalny (Dn) — różniący się od poprzedniego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kompleksowości

  zasada kompleksowości; podstawowa zasada rehabilitacji mówiąca o wieloaspektowym oddziaływaniu na inwalidę (osobę niepełnosprawną) w kierunku zaspokojenia wszystkich jego potrzeb rehabilitacyjnych przez zespół rehabilitacyjny (specjalistów).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek wyrównawczy; zasiłek rehabilitacyjny

  zasiłek wyrównawczy; zasiłek rehabilitacyjny; forma świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych. Z. w. przysługuje pracownikowi o zmniejszonej sprawności do pracy spowodowanej: 1) chorobą zawodową, jeżeli pracownik wymaga przekwalifikowania lub zmiany rodzaju pracy; 2) skutkami wypadku lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady optymalnej stymulacji

  zasady optymalnej stymulacji; dostosowanie ilości i nasilenia bodźców w postępowaniu rehabilitacyjnym wobec osób z zaburzeniami psychicznymi do indywidualnego, obniżonego w większości przypadków, progu zdolności adaptacyjnych. Zbyt małe wymagania stawiane choremu przez otoczenie, ubóstwo zdarzeń i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki celowe

  zasiłki celowe; zasiłki na zakup żywności, opału, odzieży, bielizny pościelowej i osobistej, niezbędnych sprzętów domowych. Stanowią one uzupełnienie koniecznych środków utrzymania, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i mają szczególnie duże znaczenie dla rencistów pobierających minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego

  zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego; podkreśla znaczenie aktywnego udziału pacjenta w postępowaniu rehabilitacyjnym, mimo zaburzeń psychicznych, które niejednokrotnie skłaniają personel rehabilitacyjny do wyręczania chorego i decydowania w jego imieniu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych

  zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych; w celu przyjścia z pomocą finansową rodzinom posiadającym dzieci z trwałym kalectwem, w połowie lat 70 zostały wprowadzone zasiłki wychowawcze. Celem tego rodzaju świadczeń jest umożliwienie rodzicom sprawowania odpowiedniej opieki nad dzieckiem w domu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe Guillaina-Barr'ego

  zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe Guillaina-Barr'ego; zespół prawdopodobnie o etiologii alergiczno-zapalnej, przejawiający się nagłym wystąpieniem objawów uszkodzenia nerwów obwodowych i czaszkowych z towarzyszącym temu zwiększeniem poziomu białka w płynie mózgowo-rdzeniowym. Przebieg krótko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry