Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA NAUKI O ŻYWIENIU

  Odżywianie człowieka jest jednym z podstawowych warunków jego życia, rozwoju, zdrowia i sprawności fizycznej, a także źródłem satysfakcji z zaspokajania potrzeb socjalnych i hedonistycznych. Zdobywanie żywności, jej produkcja oraz konsumpcja były więc zawsze najważniejszym zajęciem i zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /7 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka planowana centralnie

  Gospodarka planowana centralnie — prowadzona aż do końca lat osiemdziesiątych, zapewniająca tanią żywność dzięki dotowaniu zarówno sfery produkcji, jak i sfery konsumpcji — przyczyniła się do osiągnięcia znacznie wyższego poziomu wyżywienia niż wynikało to z tempa rozwoju gospodarczego kraju. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jędrzej Śniadecki

  Jędrzej Śniadecki (1768—1848), znakomity lekarz, fizjolog i chemik, według którego istota życia jest jedna w całej ożywionej przyrodzie, a u podstaw przejawów życia leży przemiana materii i energii. Już w 1808 roku uczony ten zalecał leczenie krzywicy promieniami słonecznymi. Naukowe dowody celowości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne problemy żywieniowe Polski w końcu XX wieku

  Zmiany systemowe po roku 1989 miały i mają obecnie nie tylko duży wpływ na funkcjonowanie gospodarki żywnościowej i występowanie chorób dietozależnych, ale są także główną przyczyną niedoborów pokarmowych wśród ludności o bardzo niskich dochodach (strefa ubóstwa). Coraz większe znaczenie dla sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marceli Nencki

  Marceli Nencki (1847-1901), polski lekarz i biochemik, który bada! mechanizmy powstawania mocznika w organizmie oraz barwniki krwi. Uczony ten współpracował z Pawłowem nad składem chemicznym soków trawiennych. Byl założycielem Instytutu Biochemii w Bernie; jego nazwisko nosi dziś Instytut Biologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób żywienia

  Sposób żywienia — jest to zdeterminowany kulturowo zespół zwyczajów dotyczących wyboru produktów żywnościowych, sposobu ich przygotowania do spożycia i rozdziału na poszczególne posiłki. Określa on ile, czego, jak częstc i w jakiej postaci c.łowiek lub grupa ludności spożywa w ciągu dnia, tygodnia lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje międzynarodowe zajmujące sfę problemami wyżywienia ludzi

  Wyżywienie było zawsze najważniejszym problemem społecznym i politycznym, stanowiącym niezbędny warunek nie tylko istnienia ludzkości i jej bezpieczeństwa żywnościowego, ale także jej dalszego rozwoju, zdrowia oraz zadowolenia, określanych łącznie mianem tzw. dobrostanu żywieniowego (nutrition...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /8 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Szczygieł

  Aleksander Szczygieł (1906-1983) był twórcą akademickiego podręcznika z zakresu fizjologii żywienia, organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia, wiodącej placówki badawczej nie tylko w Polsce, ale i w Europie Wschodniej, która powstała w 1963 roku przy wsparciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dieta alternatywna

  dieta alternatywna — określa sposób żywienia, charakteryzujący się świadomą rezygnacją ze stosowania niektórych rodzajów pokarmów (np. produktów mięsnych wśród wegetarian) i metod przygotowywania ich do spożycia; ©dieta lecznicza — oznacza żywienie, w którym z przyczyn zdrowotnych dokonano celowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnały motoryczne

  Sygnały motoryczne — są związane z rozszerzaniem i obkurczaniem się żołądka. Rozciągnięcie ścian żołądka przez spożyty pokarm (lub wprowadzony balonik) daje odczucie „pełności” i jest sygnałem hamującym spożycie. Z kolei skurcze żołądka, które pojawiają się po pewnym czasie od spożycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /684

  praca w formacie txt

Do góry