Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zawieszenie protezy kończyny dolnej

  zawieszenie protezy kończyny dolnej; konstrukcja mocująca protezę do ciała inwalidy. Najczęściej występuje w postaci : pasa śląskiego, -> pasa kalifornijskiego, -> szyny biodrowej z pasem, -> tulejki udowej, opaski nadkłykciowej, -> zawieszenia szelkowego itp. Chętnie stosowanym u kobiet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie inwalidów

  zatrudnienie inwalidów; włączenie inwalidów do pracy zawodowej w wyniku procesu rehabilitacji. Polega na zapewnieniu rodzaju i warunków pracy stosownych do ich psychofizycznych możliwości i kwalifikacji zawodowych. Formy z. i. są następujące: 1) w zwykłych zakładach pracy — na specjalnie dobranych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie protezy kończyny górnej

  zawieszenie protezy kończyny górnej; konstrukcja szelkowo-cięgnowa mocująca protezę do ciała inwalidy oraz sterująca funkcjami zachodzącymi w układzie protezy, wykorzystującej mięśniowe źródło energii mechanicznej (-> źródło energii protezy kończyny górnej). Rozróżnia się zawieszenie nośne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki jednorazowe (doraźne)

  zasiłki jednorazowe (doraźne); przyznawane osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Wysokość tej zapomogi powinna w zasadzie doraźnie rozwiązywać kłopoty, w jakich znalazła się osoba zainteresowana.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki okresowe

  zasiłki okresowe; przeznaczone dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, np. wskutek czasowej niezdolności do pracy jedynego żywiciela rodziny, wypadków losowych, szkolenia inwalidy, leczenia alkoholika będącego jedynym żywicielem rodziny itp. Zapomogi okresowe wypłaca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki pieniężne stałe

  zasiłki pieniężne stałe; renty socjalne; przeznaczone dla osób najgorzej sytuowanych materialnie. Zasiłki te stanowią podstawę egzystencji osoby, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, nie ma uprawnień do renty, nie posiada żadnych środków utrzymania ani rodziny zobowiązanej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastawki serca sztuczne

  zastawki serca sztuczne; protezy zastępujące zniszczony przez proces chorobowy naturalny aparat ujścia żylnego lewego i ujścia tętniczego lewego, a rzadko — zastępujące zastawki trójdzielne. Najczęściej stosowana bywa zastawka typu Starra--Edwardsa, rzadziej Crossa-Jonesa, Lillehei-Kastera...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie wielomięśniowe

  zapalenie wielomięśniowe; polimiozyt; zespół chorobowy, w którym występuje ból, osłabienie i zanik mięśni, a w obrazie histologicznym wyraźny odczyn zapalny. Oprócz postaci o etiologii znanej (wirusowej, pasożytniczej) postać tzw. idiopatycznego z. w. zaliczana jest do grupy -> kolagenoz. Leczenie:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada stopniowania trudności w rehabilitacji psychicznie chorych

  zasada stopniowania trudności w rehabilitacji psychicznie chorych; wiąże się z -> zasadą optymalnej stymulacji i polega na zwiększaniu obciążenia „krok po kroku", przy czym tempo, z jakim to obciążenie można zwiększać, powinno być dostosowane do indywidualnych możliwości chorego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis analogowy

  zapis analogowy; wykres badanej wielkości w funkcji czasu a = f(t). np. zapis ekg, emg lub siły w czasie. Zapisu dokonuje odpowiedni rejestrator.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt

Do góry