Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół pokomisurotomijny

  zespół pokomisurotomijny; powikłanie występujące w kilka dni lub tygodni po operacji. Pośród objawów dominują bóle w okolicy przedsercowej i mostka o charakterze tępym, kłującym lub ściskającym. Bóle promieniują najczęściej pod prawą łopatkę, w górę do karku, do barków łub nadbrzusza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność motoryczna

  zdolność motoryczna; zdolność mięśniowa i energia do wykonywania ruchów roboczych przez pracownika podczas pracy produkcyjnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie inwalidów w domach pomocy społecznej

  zatrudnienie inwalidów w domach pomocy społecznej; aktywizacja zawodowa inwalidów zdolnych do pracy przebywających w domach pomocy społecznej, np. w domach dla umysłowo upośledzonych, psychicznie chorych, przewlekle chorych. Może ono odbywać się w formie: 1) zatrudnienia zorganizowanego przez dom pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie szelkowe protezy kończyny dolnej

  zawieszenie szelkowe protezy kończyny dolnej; rodzaj zawieszenia protez uda obecnie rzadko stosowany, tylko na specjalne wskazania. Jednoramienne, dwuramienne lub kamizelkowe szelki stosuje się osobom nie tolerującym ucisku na powłoki brzuszne z powodu bólów, przepuklin itp., a czasem też osobom otyłym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie inwalidów w środowisku naturalnym

  zatrudnienie inwalidów w środowisku naturalnym; zatrudnienie inwalidów w zwykłych warunkach pracy (w zakładach produkcyjnych, usługowych, spółdzielniach pracy, rolnictwie) na stanowiskach dobranych lub w razie potrzeby przystosowanych do obniżonej zdolności do pracy i kwalifikacji zawodowych. Na tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność do pracy

  zdolność do pracy; przydatność do pracy; zespół warunków wewnętrznych umożliwiających człowiekowi efektywne wykonywanie pracy zawodowej. Dzieli się je na warunki: 1) fizyczne (stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów; wydolność wysiłkowa); 2) psychiczne (poziom inteligencji, cechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej

  zatrudnienie pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej; zakład pracy obowiązany jest zatrudnić pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej (przemysłowej) zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi i wskazaniami lekarskimi, jak również stwarzać mu warunki do podwyższenia kwalifikacji nabytych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie w warunkach specjalnych

  zatrudnienie w warunkach specjalnych; zatrudnienie w warunkach dostosowanych do -> obniżenia zdolności do pracy i potrzeb inwalidy (osoby niepełnosprawnej). Obejmuje ono: zatrudnienie w warunkach pracy chronionej, zatrudnienie na przystosowanych stanowiskach pracy w zwykłych zakładach i zatrudnienie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawał serca; zawał sierdzia

  zawał serca; zawał sierdzia; jest to najcięższa postać -> choroby wieńcowej, w której dochodzi do powstania ogniskowej martwicy mięśnia sercowego. Z. s. wywołany jest najczęściej miażdżycową niedrożnością jednej z tętnic wieńcowych. W powstaniu z. s. bierze prawdopodobnie udział mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zator tętnic mózgu

  zator tętnic mózgu; jeden z rodzajów -> udaru mózgu najczęściej wikłający przebieg chorób serca (zapalenia wsierdzia, niewydolności krążenia z niemiarowością, stenozy mitralnej); materiał zatorowy (najczęściej — skrzepliny przyścienne serca) trafia zazwyczaj do mózgu przez tętnicę szyjną lewą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt

Do góry