Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół pozapiramidowy

  zespół pozapiramidowy; zespół objawów występujących w przypadkach uszkodzenia -> układu pozapiramidowego w postaci: zespołu hiperkinetyczno-hipotonicznego (bogactwo ruchów mimowolnych, głównie pląsawiczych z obniżeniem napięcia mięśni) lub zespołu hipokinetyczno-hipertonicznego (ubóstwo ruchów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół móżdżkowy

  zespół móżdżkowy; najczęstszy zespół objawów występujący w przypadkach uszkodzenia móżdżku: zaburzenia równowagi (-> abazja, -> astazja), niezborność (ataksja), -> drżenie zamiarowe, oczopląs, skandowana lub wybuchowa mowa i obniżenie napięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół psychoorganiczny

  zespół psychoorganiczny; zespół organiczny obejmuje nieodwracalne, niekiedy postępujące zaburzenia psychiczne: intelektu (typu -> otępienia), pamięci (szczególnie obniżenie zdolności zapamiętywania), uwagi (trudności w koncentracji), uczuciowości elementarnej (występowanie drażliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół opuszkowy i pseudoopuszkowy

  zespół opuszkowy i pseudoopuszkowy; klinicznie manifestuje się zaburzeniami artykulacji (anartria, dyzartia), połykania (dysfagia), głosu (afonia) i żucia. Występuje w przypadku uszkodzenia jąder ruchowych odpowiednich nerwów czaszkowych w pniu mózgu i opuszce rdzenia (zespół opuszkowy — porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowie

  zdrowie; stan organizmu charakteryzujący się pełną sprawnością fizyczną, psychiczną i społeczną, brakiem zmian morfologicznych i zaburzeń czynnościowych, pozwalający człowiekowi na prawidłowe reagowanie i przystosowanie się do swego środowiska społecznego. Stan ten może być zaburzony na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół rehabilitacyjny

  zespół rehabilitacyjny; służba rehabilitacyjna; istnieje w spółdzielczości inwalidów od 1976 r. i stanowi grupę specjalistów zajmujących się rehabilitacją inwalidów, zatrudnionych w danej spółdzielni. W skład z. r., kierowanego przez członka zarządu spółdzielni lub kierownika pionu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół paranoidalny

  zespół paranoidalny; cechują go zaburzenia psychiczne w zakresie funkcji poznawczych, dążeniowych i życia uczuciowego oraz zatarcie granicy między świadomością chorego a światem zewnętrznym. W z. p. występują -> urojenia: oddziaływań ksobnych, prześladowcze i in. Oprócz urojeń mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Browna-Sequarda

  zespół Browna-Sequarda; zespół objawów występujący w następstwie połowicznego uszkodzenia rdzenia; poniżej ogniska po stronie uszkodzenia — niedowład z zaburzeniem czucia głębokiego, po stronie przeciwnej — zaburzenie czucia bólu i temperatury. Jest najczęściej następstwem uszkodzenia rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół piramidowy

  zespół piramidowy; zespół objawów towarzyszących uszkodzeniu -> układu piramidowego: niedowłady typu ośrodkowego, obecność odruchów patologicznych i współruchów patologicznych, zniesienie odruchów brzusznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół do spraw rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

  zespół do spraw rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); powołany jest przez zakład pracy w składzie: 1) przedstawiciel kierownictwa technicznego zakładu pracy, 2) przedstawiciel rady zakładowej, 3) lekarz zakładu służby zdrowia sprawującego opiekę leczniczo-zapobiegawczą nad zakładem pracy. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry