Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Złamanie Collesa

  złamanie Collesa; złamanie kości promieniowej w miejscu typowym; bardzo często złamanie dolnej nasady kości promieniowej w wyniku upadku na zgiętą grzbietowo rękę lub silnego uderzenia w okolicę ręki. W leczeniu istotne jest dokładne nastawienie odłamów w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; zzsk

  zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; zzsk; choroba Bechterewa; układowa, przewlekła choroba zapalna o nie znanej etiologii, atakująca głównie stawy krzyżowo-biodrowe, stawy międzykręgowe oraz tkanki okołokrę-gosłupowe. Proces chorobowy rozpoczyna się zwykle w stawach krzyżowo-biodrowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie kości stępu

  złamanie kości stępu; najczęściej jest następstwem urazu bezpośredniego (uderzenie, skok z wysokości na nogi). Przeważnie uszkodzeniu ulegają kość skokowa i piętowa. Leczenie polega na nastawieniu złamania (zachowawczym lub operacyjnym) i unieruchomieniu w opatrunku gipsowym stopy i goleni przez 8...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie dalszej nasady kości udowej

  złamanie dalszej nasady kości udowej; rozróżnia się złamania nadkłykciowe oraz przezkłykciowe. Złamania nadkłykciowe cechuje przemieszczenie odłamu obwodowego do tyłu (przez mięsień brzuchaty łydki). Ostry koniec odłamu może uciskać lub uszkodzić tętnicę podkolanową lub nerw piszczelowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół serca płucnego przewlekły

  zespół serca płucnego przewlekły; postać niewydolności krążenia wywołana chorobami płuc. W wyniku zmniejszenia ogólnego przekroju naczyń płucnych dochodzi do wzrostu ciśnienia krwi w tętnicy płucnej, co obciąża nadmierną pracą prawą komorę i prawy przedsionek serca i prowadzi do ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie Monteggia

  złamanie Monteggia; złamanie kości łokciowej w 1/3 górnej wysokości, z jednoczesnym zwichnięciem kości promieniowej do przodu, rzadziej do tyłu. Spowodowane najczęściej urazem bezpośrednim (upadek, cios z góry w przedramię), powodującym zwykle kątowe ustawienie odłamów kości łokciowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół rzekomonerwicowy

  zespół rzekomonerwicowy; egzogenny zespół objawów o obrazie klinicznym podobnym do -> neurastenii, występujący w początkowej, bezobjawo-wej fazie niektórych chorób somatycznych (tzw. okres neurasteniczny w gruźlicy, kile i innych) oraz w przebiegu wielu Chorób, zwłaszcza przewlekłych; w zatruciach i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Fallota

  zespół Fallota; sinicza wada wrodzona, w której występują: ubytek w przegrodzie komorowej, przesunięcie tętnicy głównej w prawo, tak że znajduje się ona nad brakującym przedłużeniem przegrody komorowej (przeważna część jej ujścia połączona jest z lewą komorą, a reszta z komorą prawą)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia

  zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia; bezwład kończyn, zniesienie wszystkich rodzajów czucia poniżej poziomu uszkodzenia, porażenie zwieraczy pęcherza i odbytu. Zob. też rdzeń kręgowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół katatoniczny

  zespół katatoniczny; obejmuje upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności motorycznej, która może przejawiać się -> osłupieniem katatonicznym, -> podnieceniem katatonicznym, rzadziej występuje jako -> stan oniryczny. Stany te mogą pojawiać się naprzemiennie lub w przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry