Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Złamanie zęba kręgu obrotowego

  złamanie zęba kręgu obrotowego; następuje najczęściej w przypadku urazu wyprostnego (ekstenzyjnego), nieco rzadziej — urazu fleksyjnego (siła urazu wymierzona w tył głowy). Najczęściej złamanie następuje u podstawy zęba — w miejscu połączenia z trzonem II kręgu szyjnego, ale może być również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie obojczyka

  złamanie obojczyka; najczęstsze w jego środkowej części, zwykle z przemieszczeniem spowodowanym pociąganiem odłamu przyśrodkowego przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy ku górze oraz odłamu obwodowego przez masę kończyny ku dołowi. Leczenie zachowawcze, za pomocą opatrunku ustalającego. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa

  zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa; częstość występowania zmian tego typu w dolnym odcinku kręgosłupa szyjnego (zwłaszcza C5— C6 i C6—C7) jest tak duża u osób po 50 roku życia, że niektórzy traktują je jako fizjologiczne dla wieku starszego. Można by na to przystać w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złuszczenie głowy kości udowej idiopatyczne

  złuszczenie głowy kości udowej idiopatyczne; urazowe zniszczenie bliższej nasady kości udowej zdarza się rzadko, najczęściej w wyniku urazu porodowego. Znacznie częściej stwierdza się z. g. kości udowej o niejasnej etiologii, występujące u dzieci w okresie dojrzewania, szczególnie często u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie podkrętarzowe kości udowej

  złamanie podkrętarzowe kości udowej; powstaje najczęściej u osób starszych po upadku na bok. W większości przypadków są to złamania skośne, z przemieszczeniem odłamów spowodowanym działaniem silnych grup mięśniowych. Linia złamania może przebiegać od góry i strony zewnętrznej ku dołowi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie

  zmęczenie; stan objawiający się chwilowym obniżeniem zdolności funkcjonalnej jakiegoś organu, którą przywraca odpoczynek (stan odwracalny). Przekroczenie krytycznego progu fizjologicznego doprowadza do poważnego stanu przemęczenia i do trwałego uszkodzenia graniczącego z chorobą funkcjonalną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie szyjki kości udowej

  złamanie szyjki kości udowej; występuje najczęściej u ludzi starszych w wyniku działania pośredniego (bocznej siły obrotowej) lub bezpośredniego (upadek na bok). W zależności od lokalizacji wyróżnia się złamania: pod głowowe, przezszyjkowe i krętarzowe. Uwzględniając mechanizm urazu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca

  zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca; są zróżnicowane w zależności od miejsca wszczepienia sztucznych zastawek, kurczliwości mięśnia serca, współczynnika wykorzystania tlenu oraz aktywności fizycznej chorego. U chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie śródstawowe górnej nasady kości piszczelowej

  złamanie śródstawowe górnej nasady kości piszczelowej; obejmuje jeden lub oba kłykcie. Mechanizmy i typy złamań (Y, V, T), jak w -> złamaniach dalszej nasady kości udowej. Mogą łączyć się z uszkodzeniem więzadeł pobocznych kolana, krzyżowych, łąkotek, a niekiedy — nerwów i naczyń dołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany patologiczne kolana

  zmiany patologiczne kolana; rozróżnia się: przykurcz wyprostny kolana (genu extensum); przykurcz zgieciowy kolana (genu flexum, flectum); kolano wygięte ku tyłowi (przeprostne) (genu recurvatum). O przeproście stawu kolanowego mówi się wówczas, gdy oś długa uda i goleni w płaszczyźnie strzałkowej są w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry