Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zwichnięcie stawu łokciowego

  zwichnięcie stawu łokciowego; najczęściej występuje zwichnięcie przedramienia do tyłu, znacznie rzadziej — boczne, przednie lub rozbieżne. Zwichnięciu towarzyszy krwiak, duży obrzęk okolicznych tkanek. Przy zwichnięciu tylnym może dojść do złamania wyrostka dziobiastego kości łokciowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie stawu barkowego

  zwichnięcie stawu barkowego; wysunięcie głowy kości ramiennej poza staw wskutek urazu (gwałtowny ruch w kierunku odwiedzenia, np. podparcie przy upadku). W zależności od kierunku, w którym przemieszcza się głowa kości ramiennej, rozróżnia się zwichnięcie przednie oraz rzadsze — zwichnięcie tylne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie cieśni aorty

  zwężenie cieśni aorty; wrodzona lub nabyta wada serca występująca w dwóch postaciach: postać typu niemowlęcego, gdzie zwężenie jest rozległe i dotyczy odcinka między tętnicą podobojczykową a ujściem przewodu tętniczego Botalla, oraz postać typu dorosłego, gdzie zwężenie nie jest tak rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Inwalidów Wojennych PRL

  Związek Inwalidów Wojennych PRL; organizacja społeczno-polityczna o charakterze kombatanckim i inwalidzkim, zrzeszająca byłych żołnierzy -> inwalidów wojennych i wojskowych oraz wdowy i sieroty po nich. Celem Związku jest reprezentacja i ochrona interesów członków oraz prowadzenie działalności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL

  Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL; organizacja społeczno-polityczna o charakterze kombatanckim inwalidzkim zrzeszająca ociemniałych byłych żołnierzy -> inwalidów wojennych i wojskowych. Celem Związku jest reprezentacja i ochrona interesów członków oraz prowadzenie działalności socjalno-bytowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie rzepki nawykowe

  zwichnięcie rzepki nawykowe; następstwo zmian anatomicznych okolicy stawu kolanowego: niedorozwoju kłykcia bocznego kości udowej, wysokiego ustawienia rzepki (powyżej dołu międzykłykciowego), koślawości kolana, płytkiego dołu międzykłykciowego, wiotkości torebki stawowej i trocżków rzepki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca

  zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca; powstają wskutek nacięcia opłucnej i pojawienia się wysięku. Szybkie powstawanie wysięku, w obrębie osierdzia i opłucnej, w pierwszym okresie pooperacyjnym oraz jego ustępowanie, u niektórych chorych, po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniekształcenia aparatu ruchowego

  zniekształcenia aparatu ruchowego; są zwykle następstwem wad wrodzonych i nabytych. Wady nabyte są wynikiem zmian pourazowych, przewlekłych chorób narządu ruchu takich, jak: gościec stawowy przewlekle zniekształcający, gruźlica kości, gruźlica płuc, porażeń nerwowych (uniemożliwiających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znużenie

  znużenie; postać zmęczenia zależna nie tyle od wyczerpania potencjału roboczego, ile od wpływów regulacji nerwowo-hormonalnej. Mimo że z. trudno traktować jako przejaw wyczerpania rezerw wydolności organizmu, to jednak może ono przyczynić się do mniej sprawnego jego funkcjonowania i mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zręczność manipulacyjna

  zręczność manipulacyjna; do prawidłowego sterowania ruchami zespołu, który tworzy ręka i trzymany przez nią przedmiot, czyli wcelu manipulacji, konieczne jest odpowiednie silne uchwycenie przedmiotu. Manipulacja składa się z umiejętności chwytania, przenoszenia, układania, nakładania lub wkładania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt

Do góry