Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODDECH RELAKSUJĄCY

  Technika oddechu relaksującego polega na synchronizacji marszu ioddechu. W pierwszym etapie sprawdza się, ile kroków wypada na jeden wdech a ile na wydech. Ćwiczenie i obliczanie trzeba wykonać swobodnie,zachowując jednostajne tempo i długość kroków.

  Po utrwaleniu się rytmumarszu, zmienia się go w ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDYCHANIE

  Oddech składa się z trzech faz: wdechu, wydechu i bezdechu. Bezdechmoże mieć miejsce zarówno w fazie wdechu jak i wydechu. Zazwyczajoddychanie jest procesem automatycznym. Normalnie nie odczuwamy tego, żeoddychamy. Wszystkie bez wyjątku techniki lecznicze i relaksacyjne, wszczególności orientalne, zwracają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCKHAMA BRZYTWA

  Zasada sformułowana przez średniowiecznego filozofa Wilhelma Ockhama, wgktórej "nie należy mnożyć bytów bez konieczności". Zasada ta nakazywałaodrzucenie wszystkiego, co nie byłoby potwierdzone doświadczeniem. Dozasady Ockhama brzytwy odwołują się często niektórzy uczeni w dyskusjachodnoszących się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZKO WOJCIECH

  (1537 - 1599). Lekarz zajmujący się m.in. lecznictwem zdrojowym, stądnazywany czasem "ojcem balneologii polskiej". Jemu przypisywana jestpiękna zasada, godna tego, aby stała się naczelnym przykazaniemwyznawców -> MEDYCYNY NATURALNEJ. Oto ona: "Ruch jest w stanie zastąpićprawie każde lekarstwo, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHOROWICZ JULIAN

  (1850 - 1917). Matematyk, przyrodnik, filozof, psycholog. Wynalazca wdziedzinie telefonu i elektrotechniki. Zajmował się równieżparapsychologią i był przed -> OSSOWIECKIM jej najwybitniejszym polskimprzedstawicielem. Zajmował się szczególnie -> HIPNOZĄ i spostrzeganiempozazmysłowym. Prowadził badania z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIRWANA

  W kulturze i filozofii hinduizmu oznacza zakończenie procesów ->REINKARNACJI i osiągnięcie stanu najwyższego spokoju i zapomnienia,prawdy absolutnej. W niektórych metodach medycyny niekonwencjonalnej,wywodzących się z tradycji orientalnych, zakłada się uzyskanie stanunirwany jako końcowego i najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWOBÓL

  Neuralgia. Napad silnego bólu zlokalizowanego w obszarze unerwionymprzez konkretny nerw. Wiele technik medycyny niekonwencjonalnej, przedewszystkim refleksoterapeutycznych, skutecznie leczy ten rodzaj chorób.Jeżeli nerwoból pochodzi z ucisku na nerw, bardzo skuteczne okazują sięzabiegi ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

  Jak często, jak długo i z jaką intensywnością należy uprawiać ruch, bybył on zgodny z obiektywnymi, dyktowanymi przez naturę potrzebamiorganizmu? Jeżeli mowa o normie, to najczęściej posługujemy się tympojęciem w sensie "przeciętny". Mierzy się np. u dużej liczby osób jakąścechę (wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUROFIZJOLOGIA

  Nauka zajmująca się funkcjonowaniem układu nerwowego poczynając odczynności pojedynczych komórek do całego systemu. Uważa się, że postępy,jakie mają miejsce w ostatnich latach w zakresie neurofizjologii, mogąistotnie przyczynić się do wyjaśnienia wielu zjawisk -> PSI.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATRYSK

  Zabieg leczniczy, stanowiący połączenie działań mechanicznych (masażwodny pod różnym ciśnieniem), termicznych (zróżnicowana temperatura),czasem także chemicznych (różne chemiczne właściwości wody np. wodyzdrojowe). Efekty lecznicze natrysku polegają m.in. na hartowaniu ciała,usprawnianiu krwiobiegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /18.01.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt

Do góry