Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PENTOGRAM

  Znak magiczny spełniający funkcje podobne do tych, jakie spełniają ->AMULETY i -> TALIZMANY. Jest to zazwyczaj tekst lub formuła magicznawpisana w figurę geometryczną (zazwyczaj koło). Pentogramy nazywane sączasem pieczęciami salomonowymi. Znaczenie tekstów i zaklęć jestzazwyczaj ukryte, prawidłowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARANORMALNE

  Po przestudiowaniu wielu różnych definicji nt. pojęcia paranormalny,paranormalność, najtrafniejszą wydaje się być konstatacja Johna Eoclesa,laureata Nagrody Nobla z 1963 r. w dziedzinie fizjologii w brzmieniu:"Rzeczą najbardziej paranormalną ze wszystkich jest to, w jaki sposóbmogę poruszać swoim palcem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALENIE TYTONIU

  Serce i płuca to szczególnie ważne organy człowieka. To przede wszystkimza pośrednictwem płuc, których powierzchnia u przeciętnego człowiekawynosi około 100 m.kw. kontaktujemy się ze środowiskiem zewnętrznym.Jeżeli powietrze, którym oddychamy, jest zatrute, zatruwana jest takżekrew rozprowadzona na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ LEKARZA

  Powszechnie uważa się, że osobowość lekarza ma obok jego wiedzy i dobrejwoli decydujące znaczenie w procesie leczenia, a jego zachowanie wobecpacjenta jest integralnym i ważnym składnikiem terapii. Lekarzakceptowany przez pacjenta działa także, często podświadomie, jakopsychoterapeuta.

  Stąd też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALEOKONTAKT

  Hipoteza, według której w okresach prehistorycznych miały miejscekontakty przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich z mieszkańcami Ziemi.  Świadectwem tych kontaktów mają być różne pozostawione znaki w formiebudowli, przedmiotów, znaków, rysunków.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSENDOWSKI FERDYNAND ANTONI

  (1878 - 1945). Znany i niezwykle płodny pisarz. Podróżował wiele pocałym świecie. Poznał daleki Wschód, Syberię, Mongolię, Mandżurię iChiny. Opisując tamte krainy zawarł wiele interesujących informacji otajemnych obyczajach tamtych ludów, ich wierzeniach i praktykachmedycznych.

  Pisał m.in. o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALMING

  Metoda wzmacniania osłabionego wzroku i eliminowania niektórych choróboczu. Wg H. Benjamina, jej autora, należy usiąść wygodnie, zamknąć oczyi nakryć je dłońmi, lewa dłoń - lewe oko, prawa dłoń - prawe oko,częściowo krzyżując palce, kciuki lekko odchylone, oddech swobodny,łokcie wsparte na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSSOWIECKI STEFAN

  (1877 - 1944). Niewątpliwie najsłynniejszy polski jasnowidz obdarzonywieloma zdolnościami nadprzyrodzonymi, w tym zdolnością widzenia rzeczyi zjawisk na odległość, przewidywania przyszłości, widzenia -> AURY, wtym tzw. aury białej zwiastującej śmierć, odczytywania zakrytego pismaitp. Ossowiecki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPĘTANIE

  Domniemane zjawisko wpływu ducha (duchów, diabłów, demonów) na człowieka przejawiające się najczęściej w utożsamianiu się konkretnej osoby zjakimś duchem, wyrażanie jego poglądów, kierowanie się jego zasadami,spełnianie jego poleceń. Z wielu relacji i opisów wynika, że opętani"czują" ducha w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDORA

  Wg mitologii pierwsza kobieta wyposażona w puszkę pełną nieszczęść, plag i chorób. Wiedziona niepohamowaną ciekawością, podobnie jak Ewazrywająca jabłko w raju, wypuściła wszystkie nieszczęścia na wolność.Ciekawe dlaczego mitologia winą za wszelkie kłopoty obarcza z regułykobiety? Powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry