Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRIMUM NON NOCERE

  Łac. - przede wszystkim nie szkodzić - jedna z podstawowych zasadetycznych medycyny przypisywana -> HIPOKRATESOWI. Współcześnie uważasię, że zasada ta jest za mało dynamiczna, nie wystarczy już bowiem, abymedycyna stawiała sobie tak ograniczone zadanie. Wysuwa się bardziejwszechstronną zasadę ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWCIAŁA

  Swoiste substancje białkowe produkowane w organizmach żywych pod wpływem wprowadzanych do nich agresywnych bakterii, wirusów lub innych toksyn,tzw. -> ANTYGENÓW. Przeciwciała łącząc się z antygenami neutralizują jei ograniczają ich zdolność do niszczenia naszych komórek lub innnegodestrukcyjnego wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ZDROWEGO ROZWOJU

  Jedna z istotnych koncepcji psychologii humanistycznej zaproponowanaprzez A.H.Maslowa. Jej istota polega na tym, że człowiek, o ile maswobodę wyboru, wybiera przeważnie to, co mu najbardziej odpowiada orazże jest to z reguły wybór prowadzący w kierunku poprawy zdrowia irozwoju. Patrz np. w żywieniu ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEISTOCZENIE PSYCHICZNE

  Gwałtowna, znaczna zmiana psychiki. Nabycie uprzednio nie posiadanychcech psychicznych, umysłowych lub zdolności artystycznych. Wysuwa sięprzypuszczenie, że może tu zachodzić specyficzne zjawisko absorbcjienergii (potencjału) psychicznego innej osoby niedawno zmarłej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZA

  Naukowo opracowana opinia nt. najbardziej prawdopodobnego przebieguzjawisk. Prognozy dotyczące stanu zdrowia są obecnie szerokopraktykowane w strategii służb zdrowia w różnyeh krajach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRANAJAMA

  Nauczanie prawidłowego oddechu leczniczego wg -> JOGI. Oddychaniejogiczne. Technika pranajamy jest dość skomplikowana i aby ją w pełniopanować, trzeba uważnie przestudiować stosowną literaturę, np. książkęKeith Sherwood: "Sztuka duchowego uzdrawiania".

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIOWANIE

  Powszechnie występujące w przyrodzie zjawisko emitowania praktycznieprzez wszystkie ciała fal i cząstek o różnej charakterystyce i stopniuoddziaływania na żywe organizmy. W medycynie klasycznej znane iwykorzystywane są zjawiska związane z promieniowaniem alfa, beta igamma, wyróżnia się ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO ZWIERZĄT

  W dniu 15.10.1978 r. w Paryżu UNESCO uchwaliła "Światową Deklarację PrawZwierzęcia", w której m.in. czytamy: "Uznanie przez gatunek ludzki prawainnych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę dowspółistnienia wszystkich istot żywych (...), poszanowanie zwierzątprzez człowieka wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

  Promieniowanie, które poza innymi efektami powoduje jonizację atomów icząstek ciała, przez jakie przechodzi. Ponieważ jonizacja powoduje dośćzasadnicze zmiany w charakterze i przebiegu procesów chemicznych, tymsamym wpływa na ciała żywe.

  W zależności od rodzaju natężenia i czasupromieniowania wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĄDY CZYNNOŚCIOWE

  Powstają wskutek przepływu jonów między miejscem pobudzonym aniepobudzonym w tkance nerwowej, mięśniach i gruczołach, są przejawembioelektrycznej czynności tkanek (nerwów, mięśni szkieletowych, serca,mózgu). Prądy czynnościowe mogą być mierzone przez -> EEG, -> EKG, ->EMG.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry