Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZYSIĘGA HIPOKRATESA

  Przyrzeczenie o dochowaniu wierności zasadom etyki określonym przez ->HIPOKRATESA, składane przez lekarzy już w starożytności, a obecnie wnieco zmodyfikowanej formie także przez absolwentów studiów medycznych.Treść przysięgi Hipokratesa wraz z innymi zasadami i normamipostępowania lekarskiego, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOENERGETYKA

  W obszarze problematyki parapsychologicznej termin psychoenergetyka wzasadzie znaczy to samo, co -> BIOENERGETYKA, ale ta z kolei wklasycznym ujęciu biologii, chemii i fizjologii nie zajmuje sięzwiązkami i zależnościami między psychiką a materialnymi przejawami iprocesami życia. Stąd termin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŻEGANIE

  Metoda stymulacji -> AKUPUNKTÓW specjalnymi, najczęściej piołunowymiżarzącymi się cygarami, stożkami lub kulkami. Tlącym się końcem cygaraogrzewa się wybrany odcinek ciała trzymając je w odległości 20 - 30 mm iwykonując nim ruchy koliste (ogrzewanie stabilne) albo uderzając lekkożarzącym się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE KOŃCA ŚWIATA

  Jako pierwszy rok kataklizmu światowego wymieniany był rok 1000, anastępnie wymienia się, też na zasadzie pewnej okrągłości daty, rok2000. Wg innych bardzo interesujących obliczeń, np. z uwzględnieniem informacji rzekomo zakodowanych w piramidach egipskich, mówi się, żekoniec świata nastąpi w dniu 17...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFIZJOLOGIA

  Nauka o zależnościach i związkach występujących między procesamifizjologicznymi i psychicznymi. W medycynie zarówno klasycznej jak iniekonwencjonalnej odpowiednikiem psychofizjologii jest ->PSYCHOSOMATYKA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSI

  Ogół zjawisk i faktów parapsychicznych, paranormalnych, dla którychdotąd nie istnieje wyjaśnienie na drodze naukowej, bądź jest onohipotetyczne i niewystarczające. Wspólną cechą zjawisk PSI jest to, żeczynności psychiczne stanowią ich podstawę.

  Istnieje wiele podziałówtych zjawisk na klasy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE POLSKI

  W XVI w. wielki -> NOSTRADAMUS poświęcił Polsce kilka enigmatycznychwierszy, nad którymi do dziś znęca się cała armia rodzimychinterpretatorów. Jedno zaś zdanie z tej przepowiedni brzmi bardzoswojsko: "Nikt nie chce u nich gospodarzyć". W XVIII w. zaporożec ->WERNYHORA, uwieczniony w obrazie Matejki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM UZDRAWIAJĄCY

  Pojęcie używane w -> MEDYCYNIE NATURALNEJ oznaczające kulminacyjny moment walki organizmu z chorobą, który przybiera najczęściej postaćostrego procesu zapalnego. Jest to niejako decydująca bitwa wydanachorobie po zgromadzeniu przez organizm odpowiednich sił i środków.Jednym z głównych objawów przełomu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA MATERII

  Metabolizm. Ogół procesów syntezy (anabolizm) i rozpadu (katabolizm)przebiegających w żywym organizmie warunkujący jego wzrost, rozwój izdolność do utrzymania -> HOMEOSTAZY. Przemiana materii przebiegabezustannie przez całe życie. Jej sprawny przebieg zapewnia zdrowie,natomiast zakłócenia są jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTACYKLINA

  Hormon wydzielany przez płuca do krwi, zapobiegający rozwojowimiażdżycy. Współwynalazcą tego hormonu jest Polak, prof. RyszardGryglewski. Istnieje znaczna zależność pomiędzy zdolnością płuc dowydzielania prostacykliny a paleniem nikotyny, które tę zdolność wznacznym stopniu upośledza.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt

Do góry