Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PYŁEK PSZCZELI

  Produkt zbierany z kwiatów przez pszczoły. Pyłek w 50% zawieraaminokwasy, a ponadto blisko 40 biopierwiastków i wszystkie witaminy.Pyłek jest w ulu przerabiany na -> PIERZGĘ i w tej formie magazynowany wkomórkach. Pyłek i pierzga skutecznie pomagają w zwalczaniu wielu chorób(anemia, nadciśnienie, brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOSOMATYKA

  Medycyna psychosomatyczna. Medycyna kierująca się w diagnostyce iterapii zasadami -> HOLIZMU, pełnej jedności ciała i duszy, jednościsomatycznej i psychicznej człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOHOLOGRAFIA

  Zespół poglądów i częściowo potwierdzonych doświadczeniami z zakresu ->HOLOGRAFII hipotez, w których przyjmuje się, że w każdym punkcieprzestrzeni, w ukrytej postaci uzewnętrznionych fal stojących, istniejąobrazy i myśli wszystkich ludzi. Gdyby ta hipoteza została potwierdzona,znalazłoby się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QI

  Energia krążąca kanałami -> MERYDIANAMI. Wg -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNY choroba jest wynikiem zakłóceń w obiegu energii qi, a leczenie polega na eliminowaniu tych zakłóceń.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOTERAPIA

  Leczenie różnych schorzeń metodami i sposobami oddziałującymi na psychikę pacjenta. Efekty lecznicze mogą pojawiać się w wyniku wiary wskuteczność stosowanych środków, dzięki rozbudzonej nadziei na poprawęzdrowia, chęci do samoleczenia, autorelaksu, zmianie w obrębie stylużycia i w systemie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOIMMUNOLOGIA

  Dział wiedzy zajmujący się wpływem stanu psychiki człowieka na poziomieodporności immunologicznej ustroju. Wpływ ten, co jednoznaczniestwierdza nauka i praktyka, jest rozległy. We wszystkich technikach imetodach medycyny niekonwencjonalnej ten pogląd jest także bardzorozpowszechniony, choć często bywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOTERAPIA - GŁÓWNE METODY

  Wg. A. H. Maslowa wszystkie sposoby psychoterapii można podzielić na 7 głównych grup. Są to:

  1) poprzez ekspresję (akt dopełnienia, uwolnienie,katharsis),

  2) przez zaspokojenie potrzeby podstawowej (udzieleniepoparcia, bezpieczeństwa, opieki, miłości, szacunku),

  3) przez usuwaniezagrożenia (opieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOKINEZA

  Zdolność człowieka do oddziaływania na różne przedmioty za pomocąwysiłku psychicznego (myślowego), bez żadnego z nimi kontaktufizycznego. Znane są i dobrze udokumentowane (sfotografowane) przypadkiprzemieszczania lub zawieszenia w przestrzeni różnych przedmiotów samąsiłą woli. Zdolność tę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOTRONIKA

  Współczesna nazwa -> PARAPSYCHOLOGII. Zajmuje się zjawiskami zpogranicza nauki, ale nie dającymi się wyjaśnić w pełni za pomocąznanych metod naukowych. Psychotronika poszukuje i wykorzystuje wpraktyce rozliczne związki energetyczne istniejące w żywej przyrodzie.

  Wg jeszcze innych koncepcji psychotronika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOMETRIA

  Zdolność do widzenia miejsc i zjawisk oddalonych w czasie i przestrzenitylko przez kontakt z przedmiotem pozostawionym przez człowieka, którybył w opisywanych miejscach świadkiem owych zjawisk lub miał bezpośrednikontakt z "widzianym" przedmiotem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt

Do góry