Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RYTMY KOSMICZNE

  Życie człowieka jest w znacznym stopniu zdominowane i regulowanezewnętrznymi wpływami kosmosu. Należą do nich:- Ruch obrotowy Ziemi (24 godziny) i ruch postępowy Ziemi wokół Słońca(365 dni i 6 godzin). Nachylenie płaszczyzny równika pod kątem 23stopnie 27' do płaszczyzny -> EKLIPTYKI, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RĘKA

  W wielu technikach diagnostycznych i terapeutycznych medycynyniekonwencjonalnej ręka odgrywa zasadniczą rolę jako obiektbezpośredniej szczegółowej analizy w -> CHIROMANCJI, wytwórca w ->GRAFOLOGII, czy narząd leczący w -> MANUPUNKTURZE, -> MASAŻU, ->AKUPRESURZE, -> DIGITOPUNKTURZE, -> MUDRY, -> BSM, ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJMER JERZY

  Jeden z czołowych -> HEALERÓW polskich. Z wykształcenia filozof,poliglota, posiada wszechstronną znajomość medycyny, homeopatii,ziołolecznictwa. Współpracuje z lekarzami. Wielokrotnie poddawał siębadaniom, które potwierdziły jego wybitne zdolności bioenergetyczne.Leczy padaczkę, choroby płuc, alergie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REHABILITACJA

  Przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej przez stosowanieodpowiednich zabiegów leczniczych. Rehabilitacja powinna mieć charakterkompleksowy, -> PSYCHOSOMATYCZNY tj. mający na celu tak fizyczne jak ipsychiczne przygotowanie do życia, w tym adaptację społeczną chorego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RANGOWA LISTA STRESU (RLS)

  Technika samooceny odporności psychicznej na ujemne bodźce stresowe i wpewnym sensie także technika terapii antystresowej, która sprzyjawyrobieniu refleksyjnego stosunku do biegu zdarzeń życiowych i ichwpływu na samopoczucie. Zainteresowany, w określonych odstępach czasu(raz na tydzień, raz na miesiąc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REICHA TERAPIA

  Jeden z podstawowych kierunków psychoterapeutycznych opracowany przezWilhelma Reicha. Istota Reicha terapia polega na realizowaniuspecyficznej procedury analityczno-diagnostycznej, podczas którejpsychoterapeuta stara się przełamać często nieuświadamiany opórpacjenta, który broni się przed analizą, nie chce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REANIMACJA

  Przywracanie do życia osób, które znalazły się w stadium śmierciklinicznej. Reanimacja jest możliwa pod warunkiem, że faza śmierciklinicznej objawiająca się m.in. zatrzymaniem akcji serca nie trwadłużej niż 3 - 4 minuty.

  Reanimacja polega na możliwie najszybszymjednoczesnym rozpoczęciu sztucznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REIKI

  Japońska metoda samoleczenia, wywiedziona z tradycji chińskich,polegająca na przykładaniu odpowiednio ułożonych rąk do różnych częściciała. O ile w innych technikach mówi się o leczniczym wpływie dotykurąk jednego człowieka na drugiego, o tyle istotą reiki jest samoleczenieprzez samodotyk.

  Uważa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REBIRTHING

  Ang. - powtórne urodziny. Odrodzenie. Oznacza zabiegi mające na celuusunięcie skutków szoku poporodowego powstającego u noworodka w wynikugwałtownej i radykalnej zmiany środowiska zewnętrznego. Jednym zgłównych elementów tego szoku jest zmiana w systemie oddychania,zaopatrzenia organizmu w tlen. Po urodzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REINKARNACJA

  Wędrówka dusz, wielokrotne odradzanie się człowieka przez wstępowaniejego duszy w ciało innej istoty. W piśmiennictwie zajmującym się tym zagadnieniem wymienia się też -> METAMPSYCHOZĘ, która oznacza odrodzenie się duszy człowieka w ciele roślinnym, zwierzęcym, a także w postacidemonów i bogów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt

Do góry