Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SYNCHRONIZACJA PÓŁKUL MÓZGOWYCH

  Celowe, planowe oddziaływanie na świadomość człowieka (mózg) różnymitechnikami z zastosowaniem w niektórych z nich muzyki w rytmiesynchronizowanym z rytmem fal mózgowych theta pojawiających się przedzaśnięciem a sygnalizujących stan największego synergizmu międzypółkulami. Półkule mózgowe lewa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNERGIA

  Współdziałanie wielu czynników powodujące ich większą skuteczność, niżgdyby działały oddzielnie. Prawa synergii są powszechnie wykorzystywanew medycynie niekonwencjonalnej przez kojarzenie różnych metododdziałujących równolegle na sferę psychiczną i sferę somatyczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNDROM

  W medycynie. gdzie często pojęcie to jest używane, syndrom oznaczazespół objawów. które zwykle razem współwystępują charakteryzując bądźogólniejszy stan zdrowia, bądź jednostkę chorobową.

  W psychologii syndrom oznacza zazwyczaj ustrukturalizowany, zorganizowany zbiór pozornie różnych specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES

  Samo pojęcie stresu, mimo iż zrobiło oszałamiającą karierę w ostatnichkilkudziesięciu latach, jest bardzo złożone i wieloznaczne. Literaturapopularno-naukowa i publicystyczna posługuje się tym pojęciem często wróżnym znaczeniu, a i w literaturze naukowej wiele jest sporów iniejasności na ten temat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBTERRANOTERAPIA

  Wykorzystanie specyficznych właściwości leczniczych przestrzenipodziemnych (groty, jaskinie, sztolnie) w terapii różnych chorych.

  Subterranoterapia polega na poddawaniu ludzi cierpiących głównie na choroby układu oddechowego specyficznemu, łącznemu oddziaływaniu bodźcówbiologicznych, fizycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRESOR

  Bodziec wywołujący -> STRES. Można wyróżnić następujące ogólne grupystresorów: fizyczne (wysoka lub niska temperatura), chemiczne (np. gazytoksyczne), biologiczne (bakterie, wirusy), psychologiczne (emocje),mechaniczne (uszkodzenia ciała, hałas itp.).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUGESTIA

  Osiąganie wpływu na poglądy i postępowanie innego człowieka na drodzeprzekonywania, wpływu autorytarnego, związków emocjonalnych lub ->HIPNOZY. Zjawisko i efekt sugestii jest elementarnym, często decydującymskładnikiem procesu terapii we wszystkich metodach i technikach ->SUGESTOTERAPII.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRETCHING

  System ćwiczeń fizycznych, opracowany przez Svena A. Solveborna, którychcelem jest podniesienie ogólnej sprawności, w szczególności przezzwiększenie ruchomości stawów i poprawę elastyczności mięśni. Autorzaleca następującą technikę ćwiczeń:

  - Napinać mięśnie statycznie, jak najsilniej przez 10 -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUGESTIA HIPNOGENNA

  Termin wprowadzony w 1965 r. na kongresie poświęconym -> HIPNOZIE,zamiast używanego przedtem -> HIPNOTYZMU. Zjawisko sugestii hipnogennejjest powszechnie wykorzystywane w wielu metodach i technikach medycynyniekonwencjonalnej oraz przede wszystkim w samej -> HIPNOTERAPII.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYGMATY

  Ślady przypominające rany na ciele ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, którepojawiają się w tych samych miejscach na ciele niektórych osób(stygmatyków). W historii Kościoła odnotowano wiele przypadkówstygmatów. Uważa się, że jego podłożem może być głęboka wiara na tylesilna i -> AUTOSUGESTIA, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry