Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Aktywność fizyczna

  Aktywność fizyczna jest kolejnym elementem składowym całkowitej przemiany materii, w istotny sposób rzutującym na wysokość całodobowych wydatków energetycznych człowieka. Znaczne wahania poziomu tych wydatków, sięgające kilkudziesięciu procent w stosunku do PPM, wynikają właśnie ze zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liponeogeneza

  Liponeogeneza, czyli synteza de novo kwasów tłuszczowych w organizmie człowieka odbywa się głównie w komórkach wątroby, chociaż enzymy zdolne ją przeprowadzać znajdują się także w adypocytach. Przeciętny, zdrowy, dorosły człowiek w ciągu minuty jest zdolny do syntezy ponad 2 mg kwasów tłuszczowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie węglowodanów a zdrowie

  Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce zmiany w strukturze spożycia żywności (tab. 4.1.5) zbliżają nasz model żywienia do krajów wysoko rozwiniętych, w których dietę charakteryzuje nadmierny udział produktów dostarczających tłuszczów kosztem produktów obfitujących w węglowodany. W zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola ilości przyjmowanej energii

  Głód i sytość to dwa podstawowe odczucia determinujące przyjmowanie pokarmu. Odczucia te kontrolują dwa ośrodki znajdujące się w części mózgu zwanej podwzgórzem, do której docierają sygnały motoryczne, metaboliczne, hormonalne i termiczne (omówione szczegółowo w rozdziale 2.LI), które współtworzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipogeneza

  Lipogeneza, czyli synteza triacylogłiceroli, zachodzi w organizmie człowieka z wykorzystaniem kwasów tłuszczowych uwalnianych z chylomikronów i iipo-protein wątrobowych oraz kwasów tłuszczowych syntetyzowanych w organizmie. Zwiększanie się ilości tłuszczu w ciele ma miejsce wówczas, gdy tempo syntezy tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapotrzebowanie organizmu na węglowodany

  Organizm człowieka preferencyjnie wykorzystuje węglowodany jako źródło energii. Dlatego jedząc dziennie od 50 do 100 g przyswajalnych węglowodanów zapobiega się nadmiernemu katabolizmowi białka tkankowego, co ma szczególne znaczenie praktyczne w okresie wzrostu organizmu i rekonwalescencji (odbudowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja do niedożywienia

  W warunkach niedożywienia kalorycznego, będącego efektem niedostatecznego zaopatrzenia organizmu w pokarmowe źródła energii (głównie węglowodany i tłuszcze), ulegają obniżeniu trzy komponenty wydatków energetycznych. Po pierwsze, w warunkach niedożywienia niższe jest. cieplotwórcze działanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabolizm białek

  Anabolizm białek powinien być rozważany jednocześnie na dwóch płaszczyznach, które wzajemnie się przenikają, zachowując przy tym swoją tożsamość. Jedna z nich dotyczy problematyki bilansu azotu — podstawowego składnika białek w organizmie. Bilans ten stanowi różnicę między ilością azotu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja do przeżywienia

  W warunkach dodatniego bilansu energetycznego reakcja ustroju jest w znacznej mierze przeciwieństwem zmian obserwowanych podczas niedożywienia. Jeśli energia zawarta w pożywieniu okresowo przekraczać będzie np. o 500 kcal (2092 kJ) dobowe wydatki energetyczne, nie oznacza to, że cały jej nadmiar zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katabolizm białek

  Wszystkie białka w organizmie mają charakter funkcjonalny (enzymatyczny, transportowy, strukturalny), z tym że zapotrzebowanie na nie zmienia się w czasie; na przykład określona grupa enzymów jest potrzebna w danym momencie do przeprowadzenia jakiegoś łańcucha przemian metabolicznych, po czym staje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /10 134

  praca w formacie txt

Do góry