Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TABU

  W niektórych kulturach oznacza kategoryczny zakaz wykonywaniaokreślonych czynności lub stykania się z pewnymi przedmiotami.Przekroczenie tabu zagrożone jest surowymi konsekwencjami ze stronybóstw i innych sił nadprzyrodzonych. Wiele elementów i pojęć tabu przetrwało do dziś i w różnej formie ujawnia się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEKINEZA

  Zjawisko przemieszczania się przedmiotów bez bezpośredniego aktywnegoudziału -> EKSTRASENSA. Interesującą okolicznością jest to, że tegorodzaju zjawiska zachodzą z reguły w obecności (lub w środowisku przebywania) dorastających nastolatków, co wskazywałoby na pewneszczególne właściwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAOIZM

  Kierunek filozoficzny i religijny utworzony przez Lao-Tsy w VI w.p.n.e., zalecający życie w prostocie i czystości. System tao to wiecznyporządek wszechświata, zbiór zasad właściwego postępowania, a takżekryterium dobra i zła. We współczesnym świecie przenikając na grunteuropejski, taoizm staje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAI CHI

  Jedna z form ekspresyjnej gimnastyki, czy raczej ruchu przestrzennegonaśladującego ruchy zwierząt i ich zachowania połączone z medytacją. Taichi oparta jest na wielowiekowej tradycji chińskiego systemufilozoficznego, którego ważnymi elementami są między innymi łączność znaturą, naśladowanie natury...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCHI - KUNG

  Bioenergoterapia chińska. Wg tchi-kung energia kosmiczna tchi jestpodstawowym źródłem zasilania bioenergetycznego człowieka. Zaburzenia wtym zasilaniu i obiegu energii są podstawową przyczyną choroby,usunięcie tych zaburzeń zaś podstawowym torem terapii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJEMNICZE PIERŚCIENIE

  W ostatnich latach pojawiło się w prasie wiele sensacyjnych doniesień oodkryciu na terenie różnych krajów tajemniczych śladów na polach (dużewydeptane koła, pierścienie).

  Odnotowano informacje o blisko 1000 takichśladów o średnicy kilkunastu metrów. Szczególne nasilenie tego zjawiskawystąpiło w latach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI NIEWERBALNE

  Inscenizowane zajęcia, gry i zabawy ruchowe stosowane w -> PSYCHOTERAPIIi -> SOCJOTERAPII. Wyzwolone podczas tych zabaw emocje i postawy sąnastępnie omawiane w grupie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁOLECZNICTWO

  Dział -> FIZYKOTERAPII, w którym do leczenia wykorzystuje siępromieniowanie elektromagnetyczne: podczerwone, widzialne, oraznadfioletowe emitowane przez różnego rodzaju urządzenia (lampy Sollux,kwarcowe itp.) oraz światło słoneczne -> HELIOTERAPIA. Światłolecznictwopolega na wywoływaniu zróżnicowanej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚNIĄCE CIAŁO

  Nazwa specyficznej procedury psychoterapeutycznej nazywana też pracą "z procesem", wyrosła z inspiracji psychologii Junga i wschodnichorientacji filozoficznych, jak buddyzm i taoizm. Twórca tej metody psycholog Arnold Mindell poszukuje między innymi związków pomiędzy chorobami a ich odbiciem w snach i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARLATAN

  Sprzedawca fałszywych leków, rzekomo cudownych przedmiotów, kuglarz,oszust, także znachor bezprawnie uprawiający praktykę lekarską wyłączniedla zysku. Niestety, jak donosi od czasu do czasu prasa i wieści z salsądowych, niektórzy współcześni "uzdrowiciele" w pełni na to miano...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry