Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TELEPATIA

  Przekazywanie na odległość różnych treści bez pośrednictwa znanychśrodków fizycznych. Przekaz może dotyczyć nie tylko konkretnych myśli,ale także różnych stanów psychicznych, wzruszeń, nastrojów, przeczućitp. Zdolności telepatyczne są czasem jednym z objawów ponarkotycznych.

  Nie zostało dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THETA ZJAWISKA

  Gr. - theta od Thanatos - śmierć. Zjawiska obejmujące w ->PARAPSYCHOLOGII zagadnienia istnienia i przejawiania się aktywności psychicznej człowieka po jego śmierci.

  Patrz m.in. -> ŻYCIE PO ŚMIERCI,-> FOTOGRAFIA DUCHOWA, -> PRZEISTOCZENIE PSYCHICZNE, -> REINKARNACJA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEMEDYCYNA

  W medycynie niekonwencjonalnej terminu tego używa się czasem, główniepod wpływem audycji telewizyjnych i -> KASZPIROWSKIEGO, dla metodterapii stosowanej za pośrednictwem telewizji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALASSOTERAPIA

  Leczenie wodą morską i klimatem morskim. Oprócz wielu dobrze znanychefektów leczniczych powodowanych przez kuracje nadmorskie dodać możnajeszcze jedną, dotąd mało znaną: otóż szum morza zawiera w sobie takieserie szmerów i dźwięków, które nie są słyszane przez człowieka, alemają nań bardzo dobry...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEBIOENERGOTERAPIA

  Przeprowadzanie techniką -> BIOENERGOTERAPII zabiegów diagnostycznych ileczniczych na odległość, bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem(pacjentami).

  Wg różnych opinii można m.in. uzyskiwać efekty leczniczeprzez nawiązanie telepatycznego kontaktu z daną osobą podczas specjalnego "zdalnego" seansu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALIZMAN

  Znak, figura, symbol, zazwyczaj z motywem astrologicznym i zaopatrzonydodatkowo jakimś słowem, zdaniem, zaklęciem. Talizman z reguły jestprzygotowany indywidualnie dla określonej osoby po analizie jejcharakteru, potrzeb, upodobań i marzeń. Talizman w zasadzie stanowiącelement astrologiczny powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEFOTOGRAFIA

  Oddziaływanie psychokinetyczne na materiały światłoczułe. Wyjaśnieniemdla tego zjawiska ma być przesyłanie, w wyniku napięcia woli, energiiwytwarzanej w mózgu człowieka, która wywołuje na błonie fotograficznej zmiany.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALMUD

  Żydowskie święte księgi praw i zasad religii, zawierające takżekomentarze, dyskusje i przypisy. Dzieło zbiorowe, powstające przez wielesetek lat, proces jego tworzenia został zakończony w V w. n.e. Początki zaś sięgają najstarszych dziejów Izraela do tysiąca lat p.n.e. Talmud zajmuje się wszystkimi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEHIPNOZA

  Zjawisko wywoływania stanu hipnotycznego na odległość. Stwierdzonoliczne przypadki wprowadzenia w stan hipnotyczny za pomocą rozmowytelefonicznej, za pośrednictwem osób trzecich, które dokładnieprzekazywały hipnotyzowanemu polecenia wydawane przez hipnotyzera telefonicznie lub listownie. Są też informacje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TANTRA

  Słowo tantra znaczy dopełnienie. Należy rozumieć je bardzo szeroko, jakodrogę do doskonałości osiągniętej przez -> MEDYTACJĘ, rozwinięte formypartnerstwa i wzajemnej miłości między ludźmi. Jedną z najważniejszychcech tantry jest sztuka seksu, łącząca miłość duchową i cielesną, opartao...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry