Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZDROWIE

  Wciąż trwa dyskusja na temat najtrafniejszej definicji zdrowia.Oficjalna definicja -> WHO mówi, że "zdrowie to stan pełnej sprawnościfizycznej, psychicznej i społecznej, a w węższym znaczeniu - nieobecność choroby lub kalectwa". Nie wszystkich jednak ona zadowala.

  Każdy zwiększych systemów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VUDU

  Magiczna religia powstała z połączenia ludowych obrządków i wierzeń afrykańskich z pewnymi elementami chrześcijańskimi. Istotnym elementemvudu jest wiara w kontakt z duchami przodków oraz liczne obrządki połączone z rytualnym tańcem i często zażywaniem narkotyków.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNE RODNIKI

  Wg ostatnich doniesień brak niektórych biopierwiastków w komórkach,pociągając za sobą unieczynnienie wielu enzymów, wyzwala niekorzystnąreakcję uwalniania ze znajdującego się w komórkach nadtlenku wodoru(H2O2) tlenu, który działa toksycznie inicjując wiele niekorzystnych procesów patologicznych w ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE - SUKCES

  Miesięcznik poświęcony ogólnej problematyce zdrowia, dietetyki, mody iróżnym zagadnieniom medycyny, w tym medycyny niekonwencjonalnej.Wydawca: Inter-Media. Adres redakcji: Warszawa, Nowy Świat 27, tel.26-60-24. Red. nacz. Jerzy Wunderlich. Cena we wrześniu 1991 - 8500 zł.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YIN - YANG

  W filozofii i medycynie chińskiej dwie główne siły, dwa rodzajeenergii,jednocześnie przeciwstawne i wzajemnie się uzupełniające. Widealnej harmonii, do której należy dążyć, siły te nie tylko wzajemniesię wspierają i na przemian stają się jedna drugą, ale zarazem tworzątaką jedność, która jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOMULARSTWO

  Masoneria. Ruch filozoficzno-etyczny, kosmopolityczny, powstał w XVIIIw. i jako główny cel zakładał dążenie do wszechstronnego rozwojuosobowości i doskonalenia człowieka m.in. przez powszechne braterstwobez względu na pochodzenie i różnice religijne. Tajemniczość,rozbudowany, nie pozbawiony elementów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

  Zespół indywidualnych cech i zachowań powodujących wyraźneniedostosowanie jednostki do środowiska społecznego. Zaburzeniaosobowości powstają głównie wskutek niewłaściwego procesu wychowawczego(socjalizacji), w wyniku którego mogą u jednostki rozwinąć się iutrwalić cechy nie akceptowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDA

  Wiedza, poglądy i praktyka druidyzmu, kierunku filozoficzno-społecznegouprawianego przez kastę kapłańską u Celtów. Wyda obejmowała ogółpoglądów nt. istoty świata i życia, a w węższym sensie odnosiła się dosystemów leczenia i zachowania zdrowia. Niezależnie od dość skomplikowanej retoryki ogół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

  Wewnętrzne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu spowodowane przyczynaminatury psychicznej i emocjonalnej prowadzące w skrajnych przypadkach dopoważnych chorób a nawet śmierci. Zjawisko zaburzeń psychosomatycznychma swe źródło w ścisłych zależnościach pomiędzy mózgiem, będącym umownymsiedliskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŻENIE

  Przeżycie psychiczne, ogląd przedmiotu istniejącego poza jednostką bezżadnego bodźca z zewnątrz pochodzącego od tego przedmiotu. Wyobrażeniejest jednym z podstawowych pojęć i zjawisk zachodzących u człowieka wprocesach psychoenergetycznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry