Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy zawodowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania archeologiczne

  Działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie → zabytku archeologicznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczny kąt nachylenia

  (ociosu, skarpy, ściany) – k.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności; dotyczy odpowiednio ociosów, skarp i ścian eksploatacyjnych (ruchomych) i stałych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balneoterapia

  Dział medycyny zajmujący się leczeniem różnych schorzeń i rehabilitacją – przywracaniem choremu sprawności fizycznejprzyzastosowaniu→ wód leczniczych, gazów naturalnych lub naturalnych → mułów – peloterapia; → peloidy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczny generalny kąt nachylenia zbocza

  K.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności zbocza (eksploatacyjnego, ruchomego, stałego) i/lub zbocza zwałów zewnętrznych i wewnętrznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barka

  Jednostka pływająca obsługiwana przez pchacz (holownik), transportująca urobek od → koparki pływającej do miejsca jego odbioru, wyróżnia się b. pokładowei z ładowniami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biedaszyb

  Wyrobisko udostępniające węgiel zalegający płytko pod powierzchnią ziemi, podobne do sztolni lub szybu, prowadzone dziko, tj. bez wiedzy władz górniczych; nazwa powstała w okresie silnego bezrobocia w Polsce po 1930 r., kiedy b. stanowiły źródło utrzymania bezrobotnych górników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwy przewodów zapalników

  W zależności od stopnia bezpieczeństwa górniczych zapalników elektrycznych (GZE) wobec mieszaniny metanu z powietrzem (lub pyłu węglowego z powietrzem); jeden przewód zapalnika ma izolację barwy:

  białej – dla GZE grupy M,

  niebieskiej – dla GZE grupy W,

  czerwonej – dla GZE grupy S;

  w zależności od klasy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza danych

  Uporządkowany zbiór danych opisowych (atrybutowych) umożliwiający w określonym środowisku programowym dowolne wyszukiwanie i selekcję informacji zawartych w tablicach o określonej strukturze (kolumn i rekordów).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abrazywność urobku

  Ścierające działanie przemieszczanego → urobku na ściany → środka transportowanego, np. skrzynię samochodu, zsypu → przenośnika taśmowego, → rurociągu tłocznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry