Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Certyfikacja zgodności

  Dokument wydany przez notyfikowaną→ jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że → wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z → zasadniczymi wymaganiami lub → specyfikacjami technicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brukowiec obrobiony

  Materiał kamienny łupany, mający kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego powierzchnia dolna i górna powinny być prostokątnei w przybliżeniu równoległe do siebie, stosowany do budowy dróg.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok krzesany

  Surowiec kamiennyo kształcie prostopadłościanu otrzymany przez krzesanie nieregularnych → bloków łupanych kilofami, oskardami lub ciosakami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bryła

  Ciało fizyczneokształtachnieforemnych, zwykle znacznych rozmiarów;w węższym znaczeniu: gruby kawał czegoś, odłupany, odszczepiony od jakiejś całości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans zasobów kopalin

  Zbiorcze zestawienie złóż i wielkości ich zasobów uwzględniające kategorie ich poznana, stan zagospodarowania, także zmiany ilościowe zasobów wskutek eksploatacji opracowane i publikowane w wydawnictwie → Państwowego Instytutu Geologicznego wg stanu na koniec każdego roku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza

  Zespół wzajemnie powiązanych zależnościami organizmów zamieszkujących obszar o określonych warunkach ekologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bloczność geologiczna

  Parametr złożowy odzwierciedlający stan podzielności kopaliny w złożu, wyrażony stosunkiem objętościmateriału blocznego do określonych zasobów złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans tlenowy materiału wybuchowego

  Ilość tlenu w stosunku do ilości koniecznej do całkowitego utlenienia wszystkich składników MW; wyróżnia się b.:

  zerowy – jeżeli tlen w materiale wybuchowym znajduje się w ilości koniecznej do całkowitego spalenia składników palnych (najkorzystniejszy),

  ujemny – jeżeli tlenu jest za mało do...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bentonit

  Skała ilasta powstała w wyniku przeobrażenia szkliwa wulkanicznego lub utworów piroklastycznych, składa się głównie z montmorillonitu, ma silne właściwości pęczniejące i sorpcyjne oraz zdolność wymiany jonowej; stosowany w odlewnictwie, wiertnictwie (płuczka wiertnicza), przemyśle ceramicznym...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awaria

  Zdarzenie powstałe w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie eksploatacji materiałów, urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na terenie organizacji lub poza jej terenem, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska, jak: duża emisja...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry