Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bryła nadwymiarowa

  B. urobku o rozmiarach wymagających dodatkowego rozdrobnienia bądź ze względów technologicznych (możliwości przeróbki lub transportu), bądź ze względu na wymagania odbiorcy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Borowina

  Nieodwodniony → torf charakteryzujący się znacznym stopniem rozkładu roślinności bagiennej, zawierający kwasy humusowe, związki bitumiczne, ciała żywiczne i substancje obniżające ciśnienie krwi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bryzantyczność

  Zdolność materiału wybuchowego do rozrywania ośrodka skalnego na mniejsze elementy, zależna od prędkości fali → detonacyjnej i mierzona → wskaźnikiem bryzantyczności.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brekcja (druzgot)

  Skała zwięzła zbudowana z ostrokrwędzistych, gruboziarnistych odłamków skalnych; b. może powstawaćw wyniku różnych procesów geologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla

  Każdy → obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruk morenowy

  Nagromadzenie głazów lub otoczaków narzutowych w postaci warstwy o zaznaczonym → stropie, powstałejw wyniku wypłukiwania przez wody drobniejszych frakcji z moreny; b.m. bywa wykorzystywany jako źródło głazów narzutowych i otoczaków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok

  1. odcinek ściany;

  2. część przodku, w której pracuje jeden zespół ludzi prowadzących oddzielnie → roboty górnicze;

  3. element złoża wydzielony obliczeniowo na potrzeby projektowania eksploatacji [Lg];

  4. bryła kamienia naturalnego o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o najmniejszym wymiarze...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikacja

  Działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany → wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z → zasadniczymi lub → szczegółowymi wymaganiami albo → specyfikacjami technicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brukowiec nieobrobiony

  Kamień obtoczony w sposób naturalny (kamień narzutowy, otoczaki), mający obły kształt, zaokrąglone krawędzie i odpowiednią wysokość, stosowany do budowy dróg.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok kamienny

  Kamień w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego grubość mierzona zgodnie z kierunkiem zalegania (prostopadle do uwarstwienia) wynosi co najmniej 30% szerokości, ale nie mniej niż 20 cm, odspojony od → calizny skalnej ręcznie, strzelaniem lub maszynowo; najczęściej surowiec...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt

Do góry