Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Deflagracja

  Niepożądana forma rozkładu materiału wybuchowego, charakteryzująca się stosunkowo powolnym przebiegiem reakcji, co nie sprzyja powstawaniu fali detonacyjnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cios słupowy

  Cios termiczny w skałach wulkanicznych i subwulkanicznych tworzących się w trakcie zastygania lawy, polegający na podziale skały na przylegające do siebie sześcio-, pięcio- lub czteroboczne słupy prostopadłe do powierzchni najszybszego stygnięcia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deklaracja zgodności

  Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że → wyrób jest zgodny z → zasadniczymi wymaganiami, → specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas prowadzenia pojazdu

  Czas kierowania pojazdem od momentu uruchomienia silnika do momentu jego zatrzymania, z uwzględnieniem chwilowych postojów, w szczególności zatrzymania się pojazdu na światłach, na przejeździe kolejowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja zwierciadła wody

  Obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej wywołane pompowaniem lub wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czoło przodku

  Powierzchnia calizny, która przez urabianie przesuwa się zgodnie z kierunkiem postępu → przodku [SG], powierzchnia calizny (ociosu, skarpy, ściany) urabianej w wyrobisku górniczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detonacja

  Reakcja wybuchowa przebiegająca z dużą prędkością liniową, której towarzyszy gwałtowny wzrost ciśnienia i silne działanie kruszące [Nsjp]; górnicze materiały wybuchowe detonują z prędkością od 1500 do 6000 m/s.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy

  Cz., którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia; w zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się niebezpieczny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cevamit (handl.)

  Niewybuchowa, sucha substancja przeznaczona do niszczenia struktury skał i innych materiałów; umieszczana po wymieszaniu z wodą w szczelinach lub otworach wiertniczych służy do odspajania i dzielenia, np. → bloków kamiennych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja

  Ocena jakości i klasyfikacjastosowana głównie w rolnictwie i leśnictwie, np. b. gleby, drzewostanu, zwierząt hodowlanych; → klasy bonitacyjne gleb i użytków zielonych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry