Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dokument bezpieczeństwa i zdrowia załogi

  (skrótowo d.b.) – zbiór wewnętrznych regulacji oraz dokumentów umożliwiających ocenę i udokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ww.ryzyko w zakładzie górniczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokument normatywny

  D. ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności oraz ich rezultatów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny

  D. sporządzana w celu określenia zasobów złoża oraz rozpoznania jego budowy geologicznej dla projektowania zakładu górniczego; d.g. powinna określać:

  – rodzaj, ilość i jakość rozpoznanych kopalin,

  – położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice,

  – elementy środowiska otaczającego...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja geologiczno - inżynierska

  D. sporządzana dla:

  – określenia warunków geologicznych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego,

  – ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

  – magazynowania i składowania substancji oraz odpadów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja geotechniczna

  D. badań podłoża gruntowego zawierająca dane geotechniczne potrzebne do zaprojektowania konstrukcji wraz z ich oceną i uzasadnieniem → parametrów geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciek (wodny)

  Wody powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale lub w ciągu dłuższego czasu; w stosunku do → wód podziemnych; c. może być drenujący, zasilający lub obojętny (neutralny); w stosunku do wód podziemnych; wody płynące pod ziemią w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności obróbcze

  Wykonywane ręcznie lub mechanicznie czynności przy obróbce kamienia; do najważniejszych zalicza się: szczelinowanie, klinowanie, szramowanie, odbijanie, rwanie (paserowanie), krzesanie, szlakowanie, groszkowanie, prążkowanie (karbowanie), dłutowanie, nacinanie, piaskowanie, przecinanie, przecieranie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cios

  1. zbiór spękań cechujących się uporządkowaniem geometrycznym w odstępach przekraczających na ogół kilka centymetrów;

  2. zdolność skały do pękania wzdłuż jednego lub kilku zespołów powierzchni równoległych, w odstępach przekraczających na ogół kilka centymetrów [Sg];

  3. powierzchnia...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności strzałowe

  Wszelkie prace związane z robotami strzelniczymi, których wykonywanie jest regulowane przepisamii zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających stwierdzone odpowiednie → kwalifikacje; uzbrajanie i przygotowywanie środków strzałowych, ładowanie otworów strzałowych, przybijanie, odpalanie, usuwanie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cios granitowy

  Cios charakterystyczny dla → plutonów granitoidowych, składający się z dwóch zespołów pionowych (→ spękania S, → spękania Q) i jednego zespołu poziomego (→ spękania L).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /28.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt

Do góry