Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dokumentacja mierniczo - geologiczna

  D. sporządzona przez uprawnione osoby, tj. mierniczego górniczego i geologa górniczego; dla kopalin pospolitych są uprawnione także osoby posiadające kwalifikacje do sporządzania dokumentacji geologicznej na podstawie przepisów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp do wód

  Droga lub ścieżka umożliwiająca dotarcie do wody objętej korzystaniem powszechnym; na właścicielu nieruchomości przyległej do powierzchni wód ciąży obowiązek umożliwienia dostępu do wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja strzałowa

  D. określająca sposób wykonania robót strzelniczych masowego burzenia, np. strzelania → długimi otworami, podporowego, na zrzut; powinna ona spełniać odpowiednie wymagania dotyczące → metryk strzałowych, a ponadto obejmować:

  – obliczenia parametrów strzelania oraz zasięgu szkodliwych drgań...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dozór

  Opieka wyznaczona nad kimś lub nad czymś, mająca na celu dopilnowanie wykonywania czegoś lub zapobieżenie czemuś; strzeżenie, pilnowanie, doglądanie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja techniczna

  Obliczenia, plany, rysunki techniczne i kosztorysy potrzebne do realizacji zamierzonego zadania technicznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja techniczna (zwałowiska, składowiska)

  D. określająca: → technologię zwałowania, → kąty generalne nachylenia zboczy, bezpieczne odległości od: wyrobiska górniczego, krawędzi → frontów eksploatacyjnych dla zwałowania wewnętrznego, cieków i innych zbiorników wodnych, dróg, obiektów budowlanych, linii kolejowych i innych urządzeń technicznych;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopływ

  1. zjawisko dopływu wody np. do studni, do kopalni;

  2. składowa przychodowa (dodatnia) w obiegu, w bilansie wodnym jednostki,obszaru lub obiektu, np. dopływ do zbiornika wód podziemnych, do kopalni, do studni, podziemny do rzeki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalny błąd względny szacowania zasobów

  Możliwa maksymalna różnica między rzeczywistymi zasobami i zasobami szacowanymi, wyrażona w procentach w stosunku do zasobów szacowanych; ustalany w przypadku jego oceny przy wykorzystaniu metod statystycznych lub geostatystycznych na poziomie ufności 0,95.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja hydrogeologiczna

  D. sporządzana w celu ustalania zasobów wód podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:

  – projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż,

  – wtłaczaniem wód do górotworu,

  – projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

  – projektowaniem inwestycji mogących...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalny ładunek materiału wybuchowego

  Jednocześnie odpalany ładunek materiału wybuchowego, który nie spowoduje szkód w otoczeniu wywołanych powietrzną → falą uderzeniową lub → drganiami parasejsmicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt

Do góry