Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Eksploatacja

  1. → wydobywanie bogactw naturalnych; wykorzystywanie czegoś w sposób racjonalny;

  2. użytkowanie urządzeń, maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja odkrywkowa

  Eksploatacja z udostępnionych złóż → kopalin przez zdjęcie zalegającego nad złożem nadkładu lub e. ze złóż zalegających bezpośrednio na powierzchni ziemi, np. torfu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennik strzałowy

  Określona wzorem książka służąca do zgłaszania zapotrzebowania na → środki strzałowe przez upoważnioną → osobę dozoru ruchu górniczego oraz do rozliczania tych środków przez osoby wykonujące roboty strzelnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja spod wody

  Wydobywanie kopalin ze złóż zalegających w granicach → wód powierzchniowych lub akwenów już istniejących bądź powstających w wyniku tej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignica linotorowa

  Urządzenie transportowe z rozpiętą między dwiema wieżami podporowymi liną nośną (ruchomą lub stałą z dodatkową liną ciągnącą) służącą jako tor jazdy wózka z wciągnikiem, który podnosi wóz z urobkiem i przenosi go na miejsce wyładunku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgania parasejsmiczne

  Drgania górotworu wywołane działalnością ludzką (robotami strzelniczymi), w odróżnieniu od drgań sejsmicznych powstałych przy trzęsieniach ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywy nowego podejścia

  Dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodniez zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga

  Budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość technologiczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizowanego w → pasie drogowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyspozytornia kopalni (ruchu)

  Stanowisko wraz pomieszczeniem z urządzeniami sygnalizującymi przebieg prac na określonych stanowiskach zakładów oraz umożliwiającymi porozumiewanie się z ich obsadą dla wydawania odpowiednich dyspozycji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga technologiczna

  Droga wewnątrzzakładowa na → terenie zakładu górniczego dla realizacji → działalności górniczej,tj. transport nadkładu, kopaliny, przeróbka, obróbka itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt

Do góry