Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie cholesterolu

  Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich blon .komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jest on ponadto prekursorem wielu składników sterydowych, kwasów żółciowych, hormonów sterydowych kory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wapń i fosfor

  Ponad 99% wapnia i około 85% fosforu w organizmie dorosłego człowieka jest zdeponowane w kościach, głównie w postaci hydroksyapatytu. Wapń jest kationem pozakomórkowym, natomiast fosfor stanowi główny anion śródlcomórkowy.

  Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego odbywa się przede wszystkim w jelicie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /9 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kwasów tłuszczowych jednonierasyconych

  W ciągu ostatnich lat nagromadzono wiele dowodów wskazujących na to, że kwasy jednonienasycone mogą pełnić rolę ochronną w profilaktyce miażdżycy jako składnik diety zastępujący tłuszcze z dużą zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych. Stwierdzono, że wskaźnik zachorowalności na chorobę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnez

  Magnez wchłaniany jest w jelicie cienkim częściowo w wyniku ułatwionej dyfuzji, częściowo na zasadzie transportu biernego. Przeciętne wykorzystanie tego pierwiastka z diety wynosi 30-40%. Witamina D odgrywa znacznie mniejszą rolę we wchłanianiu magnezu niż ma to miejsce w przypadku wapnia. Absorpcja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych

  Na niedobory NNICT szczególnie wrażliwe są młode organizmy, dlatego u dzieci przy niedostatecznej podaży tych kwasów z pokarmem szybciej ujawniają się objawy ich niedoboru, aniżeli u osób dorosłych. Do niedoborów NNKT łatwiej też dochodzi u ludzi chorych; zabiegi operacyjne, oparzenia, zakażenia ropne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sód, chlor, potas

  Pierwiastki te, wchłaniane prawie całkowicie w jelicie cienkim, występują w organizmie głównie w formie jonowej, przy czym większość ich zasobów jest łatwo wymienialna. Sód — to główny kation, a chlor — główny anion przestrzeni pozakomórkowych. Natomiast potas prawie w 90% znajduje się wewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kwasów tłuszczowych w konfiguracji trans

  Stosowany podczas produkcji margaryn proces utwardzania ciekłych olejów roślinnych, polegający na uwodornianiu wiązań nienasyconych, prowadzi do powstawania kwasów nasyconych oraz nienasyconych kwasów o konfiguracjitrans. Wiąże się to z utratą swoistej aktywności biologicznej przez te kwasy tłuszczowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siarka

  Siarka stanowi około 0,25% organizmu dorosłego człowieka i występuje w nim przede wszystkim w połączeniach organicznych. Spełnia ona rolę strukturalną, wchodząc w slclad aminokwasów siarkowych (metioniny i cysteiny) i stabilizując cząsteczki białek przez tworzenie wiązań sulfhydrylowych. Metionina...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i przemiany białek w organiźmie

  Białka stanowią zasadniczy element budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka i wielu czynnych biologicznie związków, jak enzymy i hormony (tab. 4.3.2). W tej postaci białka regulują procesy przemiany materii i wiele funkcji ustroju, zapewniając jego prawidłowy stan oraz przystosowanie się do zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynk

  Niezbędność cynku dla człowieka potwierdzono dopiero w 1957 roku. Mięśnie szkieletowe i kości zawierają prawie 90% całej puli cynku zawartej w organizmie. Niewielka ilość tego pierwiastka znajdująca się w osoczu (<0,1%) stanowi pulę łatwo dostępną d;a metabolizmu. Absorpcja cynku z diety waha się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 822

  praca w formacie txt

Do góry