Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Flisz

  Dużej miąższości zespół głębokomorskich osadów okruchowych, składających się najczęściej z naprzemianległych zlepieńców, piaskowców mułowców, łupków ilastych, powstałych w wyniku działalności prądów zawiesinowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura kamienia

  Charakterystyczny dla rozpatrywanego rodzaju kamienia wygląd powierzchni zewnętrznej, zależny od jego właściwości, sposobu obróbki i stosowanych narzędzi; wyróżnia się m.in. faktury:

  ciosana – surowa i szorstka powierzchnia uzyskana za pomocą ciosaka lub odbijaka,

  groszkowana – uzyskana ręcznym lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flora

  Ogół roślin występujących na określonym obszarze, w określonej epoce geologicznej, a także w określonym środowisku ekologicznym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fala parasejsmiczna

  Drgania górotworu spowodowane działalnością ludzką, w odróżnieniu od drgań sejsmicznych powstałych przy trzęsieniu ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flotacja

  Proces polegający na przyczepianiu się ziarn mineralnych do rozpraszanych w zawiesinie wodnej pęcherzyków powietrza i wynoszeniu ich na powierzchnię; → flotometria.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fala sprężysta

  Rozchodzące się w ośrodku materialnym zaburzenia stanu naprężeń (ciśnień); ruch falowy polega na przenoszeniu energii mechanicznych cząstek drgających wokół swych położeń równowagi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flotometria

  Dział → mineralurgii zajmujący się ilościowym opisem → flotacjiiwyznaczaniem ilościowych związków pomiędzy jej parametrami na podstawie pomiarów flotacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna

  Ogół gatunków zwierząt charakterystyczny dla pewnego terytorium, środowiska lub okresu geologicznego; także ogół gatunków danej grupy systematycznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy ochrony przyrody

  Wyróżnia się: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 (→ sieć obszarów Natura 2000), pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fabryczna kontrola produkcji

  System kontroli produkcji u producenta mający na celu zapewnienie zgodności kruszyw z odpowiednimi wymaganiami norm;s. obejmuje: zarządzanie produkcją, kontrolę, badania, rejestrowanie wyników, kontrolowanie wyrobów niezgodnych, działania dotyczące przemieszczania, składowaniai przechowywania wyrobów...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry